Spanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Dear Sir,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with...
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
En referencia a...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
I am writing to enquire about…
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Would you mind if…
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
Formell begäran, direkt
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
What is your current list price for…
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, mycket direkt
I look forward to hearing from you soon.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Atentamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans