Polska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
W nawiązaniu do...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Nawiązując do...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formell begäran, direkt
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
Proszę o pilne...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formellt, mycket direkt
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Pozdrawiam,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans