Nederländska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Dear Sir,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Dear John,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
We are writing in connection with...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Further to…
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Formell begäran, direkt
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, mycket direkt
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Regards,
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans