Spanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Distinguido Sr. Presidente:
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
Distinguido Señor:
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
Distinguida Señora:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
Distinguidos Señores:
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Apreciados Señores:
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
A quien pueda interesar
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Querido Juan:
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
Le escribimos en referencia a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Con relación a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
En referencia a...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Escribo para pedir información sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Le escribo en nombre de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
¿Sería posible...
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
¿Tendría la amabilidad de...
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Me complacería mucho si...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Me atrevo a preguntarle si...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
¿Podría recomendarme...
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
¿Podría enviarme...
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
Se le insta urgentemente a...
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
Es nuestra intención...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Lamentamos informarle que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Le agradecemos de antemano...
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Si requiere más información...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Se despide cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Atentamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
Respetuosamente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Saludos,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans