Ryska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Уважаемый г-н президент
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
Уважаемая госпожа
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
Уважаемые...
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
Уважаемые...
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Уважаемый...
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Привет, Иван!
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
Пишем вам по поводу...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
Мы пишем в связи с ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Ввиду...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
В отношении...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Ваша компания была рекомендована...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
Вы не против, если...
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
Будьте любезны...
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Буду очень благодарен, если...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
Не могли бы вы прислать мне...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Мы заинтересованы в получении...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Вынужден (с)просить вас...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Не могли бы вы посоветовать...
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
Пришлите пожалуйста...
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
Вам необходимо срочно...
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Мы были бы признательны, если..
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
Мы намерены...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Заранее спасибо...
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Если вам необходимо больше информации...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Мы ценим ваш вклад
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
С уважением...
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
С уважением...
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
С уважением ваш...
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
С уважением...
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans