Portugisiska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
A quem possa interessar,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
Escrevemos a respeito de...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
Escrevemos em atenção a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Em relação à/ao ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
Em atenção à/ao...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Escrevo-lhe em nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
Teria a gentileza de...
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Devo perguntar-lhe se...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
O senhor poderia recomendar...
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Qual a lista atual de preços de...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
É a nossa intenção...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Lamentamos informar que...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Caso precise de maiores informações...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Nós prezamos o seu negócio.
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Atenciosamente,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
Com elevada estima,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Lembranças,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Abraços,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans