Nederländska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Geachte heer President
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
Geachte heer
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
Geachte mevrouw
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
Geachte heer, mevrouw
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Geachte dames en heren
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
Geachte dames en heren
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Beste meneer Jansen
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Beste Jan
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
Wij schrijven u in verband met ...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Met betrekking tot ...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
Ten aanzien van ...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
Zou u het erg vinden om ...
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
U wordt dringend verzocht ...
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
Het is ons oogmerk om ...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Bij voorbaat dank.
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Wij waarderen u als klant.
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Ik hoor graag van u.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Met vriendelijke groet,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
Hoogachtend,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Met de beste groeten,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Groeten,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans