Koreanska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
친애하는 사장님께,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
관계자님께 드립니다.
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
사모님께 드립니다.
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
관계자님께 드립니다.
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
관계자분들께 드립니다.
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
관계자분께 드립니다.
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
친애하는 김철수님,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
친애하는 최수정님,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
친애하는 김미나님,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
친애하는 신수경님,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
반가운 김미경님,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
반가운 철호씨,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
....에 대해 말씀드리자면,
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
....을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
....을 받아보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
...을 추천해주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
...을 보내주시겠습니까?
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
신속히 ...을 하십시오.
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
더 많은 정보를 원하시면...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
... 드림,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
... 드림,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
... 올림,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
... 보냄,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
... 가,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans