Italienska | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
Gentilissimo,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
Gentilissima,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
Gentili Signore e Signori,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Alla cortese attenzione di ...,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
A chi di competenza,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Gentile Mario,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
In riferimento a...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
Per quanto concerne...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
La contatto per conto di...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
Le dispiacerebbe...
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
La contatto per sapere se può...
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Le sarei veramente grata/o se...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
Potrebbe inviarmi...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi trovo a chiederLe di...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Potrebbe raccomadarmi...
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
La invitiamo caldamente a...
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Le saremmo grati se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
È nostra intenzione...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Dopo attenta considerazione...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Spero di sentirLa presto.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
In fede,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Cordiali saluti
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
Cordialmente,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Saluti
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans