Esperanto | Fraser - Affärer | Brev

Brev - Adress

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagsnamn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + statens namn + statens förkortning + postnummer
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Brittiska och irländska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens/Ortens namn
Län
Postnummer
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadensiska adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Stadens namn + provinsens namn + provinsens förkortning + postnummer
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australiensiskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Provinsens namn
Stadens namn + postnummer
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nyzeeländskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunummer + gatunamn
Förort/RD (rural delivery) nummer/Box
Stadens/Ortens namn + postnummer
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Svenskt adressformat:
Mottagarens namn
Företagets namn
Gatunamn + gatunummer
Postkod + stadens namn
LAND

Brev - Öppning

Kære Hr. Direktør,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för hens namn
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formellt, manlig mottagare, namnet okänt
Kære Fru,
Estimata sinjorino,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt
Kære Hr./Fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formellt, både mottagarens namn och kön är okända
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formellt, när man adresserar flera okända personer eller en hel avdelning
Til hvem det vedkommer,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formellt, både mottagare/namn och kön är helt okända
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formellt, manlig mottagare, namnet är känt
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, gift, namnet är känt
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, ogift, namnet är känt
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formellt, kvinnlig mottagare, namnet är känt, civilståndet är okänt
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formellt, har tidigare gjort affärer med mottagaren
Kære John,
Estimata John,
Informellt, du är personlig vän med mottagaren, relativt ovanligt (på engelska)
Vi skriver til jer angående...
Ni skribas al vi pri...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
Vi skriver i forbindelse med...
Ni skribas en rilato kun...
Formellt, att öppna å hela företagets vägnar
I fortsættelse af...
Plu al...
Formellt, att öppna genom att referera till något som du har sett hos företaget du kontaktar
I henhold til...
Kun referenco al...
Formellt, att öppna med ett tema som du har sett hos företaget du kontaktar
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Mindre formellt, att öppna då du själv tagit initiativ till kontakten men du representerar ditt företag
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formellt, när man skriver för någon annans räkning
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formellt, artigt sätt att öppna

Brev - Huvuddel

Vil du have noget imod at...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formell begäran, preliminär
Kunne du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formell begäran, preliminär
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Mi estus plej dankema, se...
Formell begäran, preliminär
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formell begäran, mycket artig
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formell begäran, mycket artig
Vil du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, artig
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formell begäran, artig
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formell begäran, artig
Kan du anbefale...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formell begäran, direkt
Kan du venligst sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formell begäran, direkt
Du er snarest anmodet til at...
Vi estas urĝe petita al...
Formell begäran, mycket direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Formell begäran, artig, på uppdrag av bolaget
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formell begäran, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formell utredning, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formell utredning, direkt
Det er vores hensigt at...
Ĝi estas nia intenco...
Formell avsiktsförklaring, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formellt, leder till beslut om affär
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formellt, för att rata en affär eller för att visa att det inte finns något intresse för det som erbjudits

Brev - Avslutning

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formellt, mycket artigt
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formellt, mycket artigt
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formellt, mycket artigt
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formellt, mycket artigt
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formellt, artigt
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formellt, artigt
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formellt, artigt
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formellt, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Se vi bezonas pli informon...
Formellt, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Ni dankas vian negocon.
Formellt, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formellt, mycket direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Mindre formellt, artigt
Med venlig hilsen
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är okänt
Med venlig hilsen
Altestime,
Formellt, allmänt använd, mottagaren är känd
Med respekt,
Altestime,
Formellt, mottagarens namn är känt
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som duar varandra
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informellt, mellan affärspartners som ofta arbetar tillsammans