Thailändska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formellt, trevande
Chúng tôi muốn được đặt sản phẩm... của Quý công ty.
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formellt, mycket artigt
Chúng tôi muốn được đặt mua một sản phẩm.
เราต้องการสั่งของ
Formellt, artigt
Đính kèm trong thư này là đơn đặt hàng của công ty chúng tôi cho...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formellt, artigt
Ông/bà có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formellt, artigt
Với nhu cầu thường xuyên sử dụng..., chúng tôi muốn tiến hành đặt...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formellt, artigt
Sau đây chúng tôi muốn tiến hành đặt...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formellt, direkt
Chúng tôi dự định mua... từ công ty ông/bà.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formellt, direkt
Mong Quý công ty có thể xem xét đơn đặt... với giá... một...
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formellt, mycket direkt
Chúng tôi rất mong nhận được xác nhận đặt hàng thành công từ phía công ty ông/bà. Vui lòng xác nhận qua văn bản viết.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Ông/bà vui lòng gửi xác nhận ngày chuyển hàng và giá qua fax.
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formellt, artigt
Đơn hàng của ông/bà sẽ được xử lý sớm nhất có thể.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formellt, mycket artigt
Đơn hàng của ông/bà đang được xử lý. Chúng tôi dự tính đơn hàng sẽ sẵn sàng để được chuyển tới ông bà trước...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formellt, artigt
Như đã thỏa thuận bằng lời, chúng tôi xin gửi hợp đồng cho ông/bà ký.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formellt, direkt
Chúng tôi xin đính kèm hai bản của hợp đồng.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formellt, direkt
Vui lòng gửi lại cho chúng tôi bản hợp đồng có chữ ký trong vòng 10 ngày sau khi nhận được.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formellt, direkt
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng của quý khách.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formellt, artigt
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng bằng lời nói hôm...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formellt, direkt
Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán và xin xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thư tín dụng/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng không thể hủy ngang.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formellt, direkt
Chúng tôi đã nhận được fax của ông/bà và xin xác nhận đơn hàng như trong fax.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formellt, direkt
Chúng tôi xin đặt hàng với điều kiện hàng phải được giao trước...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formellt, direkt
Đơn hàng của quý khách sẽ được giao trong vòng... ngày/tuần/tháng.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Liệu chúng tôi có thể giảm số lượng hàng từ... xuống còn...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formellt, artigt
Liệu chúng tôi có thể tăng số lượng hàng từ... lên...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formellt, artigt
Liệu chúng tôi có thể hoãn đơn hàng đến...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formellt, artigt
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể giao hàng cho tới...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formellt, artigt
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đơn hàng sẽ không được chuẩn bị kịp để giao vào ngày mai.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ phải đặt hàng của công ty khác.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formellt, mycket artigt
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã đặt hàng của công ty khác.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formellt, mycket artigt
Rất tiếc rằng những mặt hàng này giờ không còn nữa/đang hết hàng, vì vậy chúng tôi phải hủy đơn hàng của quý khách.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formellt, artigt
Rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng do điều kiện bên ông/bà đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formellt, artigt
Rất tiếc rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng vì...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formellt, artigt
Chúng tôi muốn hủy đơn hàng số...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formellt, direkt
Chúng tôi bắt buộc phải hủy đơn đặt hàng vì...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formellt, direkt
Do bên ông/bà không thể đưa ra mức giá thấp hơn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ không đặt hàng của bên ông/bà.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formellt, mycket direkt
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đơn đặt...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formellt, mycket direkt