Italienska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, trevande
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formellt, mycket artigt
Szeretnénk rendelést leadni.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formellt, artigt
Mellékelten találja a rendelésünket ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formellt, artigt
Csatolva találja a rendelésünket.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formellt, artigt
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formellt, artigt
Ezúton szeretnénk rendelni...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formellt, direkt
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, direkt
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formellt, mycket direkt
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formellt, artigt
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formellt, mycket artigt
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formellt, artigt
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formellt, direkt
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
In allegato trova due copie del contratto.
Formellt, direkt
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formellt, direkt
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formellt, artigt
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formellt, direkt
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formellt, direkt
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formellt, direkt
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formellt, direkt
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formellt, artigt
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formellt, artigt
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formellt, artigt
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formellt, artigt
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formellt, artigt
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formellt, artigt
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formellt, artigt
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formellt, direkt
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formellt, direkt
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formellt, mycket direkt
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formellt, mycket direkt