Ungerska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formellt, trevande
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formellt, mycket artigt
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formellt, artigt
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formellt, artigt
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formellt, artigt
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formellt, artigt
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formellt, direkt
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formellt, direkt
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formellt, mycket direkt
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formellt, artigt
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formellt, mycket artigt
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formellt, artigt
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formellt, direkt
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formellt, direkt
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formellt, direkt
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formellt, artigt
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formellt, direkt
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formellt, direkt
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formellt, direkt
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formellt, direkt
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formellt, artigt
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formellt, artigt
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formellt, artigt
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formellt, artigt
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formellt, mycket artigt
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formellt, mycket artigt
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formellt, artigt
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formellt, artigt
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formellt, artigt
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formellt, direkt
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formellt, direkt
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formellt, mycket direkt
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formellt, mycket direkt