Polska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Rozważamy możliwość zakupu...
Formellt, trevande
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formellt, mycket artigt
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formellt, artigt
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Załączamy nasze zamówienie na...
Formellt, artigt
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formellt, artigt
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formellt, artigt
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formellt, direkt
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formellt, direkt
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formellt, mycket direkt
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formellt, artigt
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formellt, mycket artigt
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formellt, artigt
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formellt, direkt
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formellt, direkt
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formellt, direkt
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formellt, artigt
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formellt, direkt
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formellt, direkt
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formellt, direkt
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formellt, direkt
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formellt, artigt
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formellt, artigt
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formellt, artigt
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formellt, artigt
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formellt, mycket artigt
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formellt, mycket artigt
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formellt, artigt
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formellt, artigt
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formellt, artigt
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formellt, direkt
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formellt, direkt
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formellt, mycket direkt
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formellt, mycket direkt