Nederländska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formellt, trevande
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formellt, mycket artigt
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formellt, artigt
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formellt, artigt
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formellt, artigt
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formellt, artigt
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formellt, direkt
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formellt, direkt
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formellt, mycket direkt
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formellt, artigt
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formellt, mycket artigt
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formellt, artigt
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formellt, direkt
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formellt, direkt
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formellt, direkt
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formellt, artigt
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formellt, direkt
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formellt, direkt
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formellt, direkt
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formellt, direkt
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formellt, artigt
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formellt, artigt
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formellt, artigt
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formellt, artigt
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formellt, mycket artigt
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formellt, mycket artigt
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formellt, artigt
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formellt, artigt
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formellt, artigt
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formellt, direkt
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formellt, direkt
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formellt, mycket direkt
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formellt, mycket direkt