Kinesiska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
我们正在考虑购买...
Formellt, trevande
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
我们很乐意订购贵公司的...
Formellt, mycket artigt
Bir sipariş vermek istiyoruz.
我们想下个订单。
Formellt, artigt
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
附上的是我们公司就...的订单
Formellt, artigt
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Formellt, artigt
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Formellt, artigt
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
我们特此开出...的订单
Formellt, direkt
Sizden ... almaya niyetliyiz.
我们意在向您购买...
Formellt, direkt
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Formellt, mycket direkt
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Formellt, artigt
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
我们会尽快处理您的订单。
Formellt, mycket artigt
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Formellt, artigt
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Formellt, direkt
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
附件中您将收到两份合同复印件。
Formellt, direkt
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Formellt, direkt
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
我们在此确认您的订单。
Formellt, artigt
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Formellt, direkt
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Formellt, direkt
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Formellt, direkt
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Formellt, direkt
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Formellt, artigt
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Formellt, artigt
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
是否有可能将订购推迟到...
Formellt, artigt
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Formellt, artigt
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Formellt, mycket artigt
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Formellt, mycket artigt
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Formellt, artigt
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Formellt, artigt
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Formellt, artigt
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
我们想取消订单,订单号是...
Formellt, direkt
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
我们不得不取消订单,因为...
Formellt, direkt
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Formellt, mycket direkt
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
我们别无选择只能取消订单,因为...
Formellt, mycket direkt