Italienska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, trevande
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formellt, mycket artigt
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formellt, artigt
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formellt, artigt
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formellt, artigt
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formellt, artigt
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formellt, direkt
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formellt, direkt
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formellt, mycket direkt
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formellt, artigt
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formellt, mycket artigt
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formellt, artigt
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formellt, direkt
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
In allegato trova due copie del contratto.
Formellt, direkt
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formellt, direkt
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formellt, artigt
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formellt, direkt
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formellt, direkt
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formellt, direkt
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formellt, direkt
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formellt, artigt
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formellt, artigt
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formellt, artigt
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formellt, artigt
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formellt, mycket artigt
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formellt, artigt
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formellt, artigt
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formellt, artigt
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formellt, direkt
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formellt, direkt
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formellt, mycket direkt
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formellt, mycket direkt