Ungerska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Vi överväger att köpa ...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formellt, trevande
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formellt, mycket artigt
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formellt, artigt
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formellt, artigt
Bifogat hittar ni vår beställning.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formellt, artigt
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formellt, artigt
Vi lägger härmed in vår order på ...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formellt, direkt
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formellt, direkt
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formellt, mycket direkt
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formellt, artigt
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formellt, mycket artigt
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formellt, artigt
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formellt, direkt
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formellt, direkt
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formellt, direkt
Vi bekräftar härmed din beställning.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formellt, artigt
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formellt, direkt
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formellt, direkt
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formellt, direkt
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formellt, direkt
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formellt, artigt
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formellt, artigt
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formellt, artigt
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formellt, artigt
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formellt, mycket artigt
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formellt, mycket artigt
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formellt, artigt
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formellt, artigt
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formellt, artigt
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formellt, direkt
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formellt, direkt
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formellt, mycket direkt
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formellt, mycket direkt