Ungerska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Estamos considerando adquirir...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formellt, trevande
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formellt, mycket artigt
Quisiéramos hacer un pedido.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formellt, artigt
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formellt, artigt
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Csatolva találja a rendelésünket.
Formellt, artigt
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formellt, artigt
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formellt, direkt
Deseamos adquirir...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formellt, direkt
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formellt, mycket direkt
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formellt, artigt
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formellt, mycket artigt
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formellt, artigt
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formellt, direkt
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formellt, direkt
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formellt, direkt
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formellt, artigt
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formellt, direkt
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formellt, direkt
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formellt, direkt
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formellt, direkt
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formellt, artigt
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formellt, artigt
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formellt, artigt
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formellt, artigt
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formellt, mycket artigt
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formellt, mycket artigt
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formellt, artigt
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formellt, artigt
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formellt, artigt
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formellt, direkt
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formellt, direkt
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formellt, mycket direkt
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formellt, mycket direkt