Ryska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formellt, trevande
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formellt, mycket artigt
Am dori să plasăm o comandă.
Мы хотели бы заказать
Formellt, artigt
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Тут же еще один наш заказ на...
Formellt, artigt
Veți găsi atașată comanda noastră.
Тут же вы найдете наш заказ
Formellt, artigt
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formellt, artigt
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formellt, direkt
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Мы намерены купить у вас...
Formellt, direkt
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formellt, mycket direkt
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formellt, artigt
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formellt, mycket artigt
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formellt, artigt
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formellt, direkt
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formellt, direkt
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formellt, direkt
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formellt, artigt
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formellt, direkt
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formellt, direkt
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formellt, direkt
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formellt, direkt
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formellt, artigt
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formellt, artigt
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Возможно ли продлить заказ до...
Formellt, artigt
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formellt, artigt
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formellt, mycket artigt
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formellt, mycket artigt
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formellt, artigt
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formellt, artigt
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formellt, artigt
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formellt, direkt
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formellt, direkt
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formellt, mycket direkt
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formellt, mycket direkt