Svenska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Estamos considerando a aquisição de...
Vi överväger att köpa ...
Formellt, trevande
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formellt, mycket artigt
Gostaríamos de fazer um pedido.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formellt, artigt
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formellt, artigt
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formellt, artigt
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formellt, artigt
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formellt, direkt
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formellt, direkt
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formellt, mycket direkt
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formellt, artigt
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formellt, mycket artigt
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formellt, artigt
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formellt, direkt
Anexas estão duas cópias do contrato.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formellt, direkt
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formellt, direkt
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formellt, artigt
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formellt, direkt
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formellt, direkt
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formellt, direkt
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formellt, direkt
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formellt, artigt
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formellt, artigt
Seria possível adiar a entrega até...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formellt, artigt
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formellt, artigt
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formellt, mycket artigt
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formellt, mycket artigt
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formellt, artigt
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formellt, artigt
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formellt, artigt
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formellt, direkt
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formellt, direkt
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formellt, mycket direkt
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formellt, mycket direkt