Esperanto | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formellt, trevande
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formellt, mycket artigt
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Ni ŝatus meti ordon.
Formellt, artigt
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Vi trovos nian firman ordon por...
Formellt, artigt
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Vi trovos vian ordon.
Formellt, artigt
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formellt, artigt
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Ni metas nian ordon por...
Formellt, direkt
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Ni intencas aĉeti...
Formellt, direkt
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formellt, mycket direkt
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formellt, artigt
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formellt, mycket artigt
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formellt, artigt
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formellt, direkt
In allegato trova due copie del contratto.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formellt, direkt
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formellt, direkt
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Ni konfirmas vian mendon.
Formellt, artigt
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formellt, direkt
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formellt, direkt
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formellt, direkt
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formellt, direkt
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formellt, artigt
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formellt, artigt
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formellt, artigt
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formellt, artigt
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formellt, mycket artigt
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formellt, mycket artigt
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formellt, artigt
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formellt, artigt
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formellt, artigt
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formellt, direkt
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formellt, direkt
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formellt, mycket direkt
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formellt, mycket direkt