Ungerska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Nous considérons l'achat de...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formellt, trevande
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formellt, mycket artigt
Nous voudrions passer une commande.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formellt, artigt
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formellt, artigt
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formellt, direkt
Nous désirons vous acheter...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formellt, direkt
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formellt, mycket direkt
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formellt, artigt
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formellt, mycket artigt
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formellt, artigt
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formellt, direkt
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formellt, direkt
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formellt, direkt
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formellt, artigt
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formellt, direkt
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formellt, direkt
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formellt, direkt
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formellt, direkt
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formellt, artigt
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formellt, artigt
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formellt, mycket artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formellt, mycket artigt
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formellt, artigt
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formellt, artigt
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formellt, direkt
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formellt, direkt
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formellt, mycket direkt
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formellt, mycket direkt