Turkiska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Nous considérons l'achat de...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formellt, trevande
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formellt, mycket artigt
Nous voudrions passer une commande.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formellt, artigt
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formellt, artigt
Nous passons la commande ci-jointe pour...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formellt, direkt
Nous désirons vous acheter...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formellt, direkt
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formellt, mycket direkt
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formellt, artigt
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formellt, mycket artigt
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formellt, artigt
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formellt, direkt
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formellt, direkt
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formellt, direkt
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formellt, artigt
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formellt, direkt
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formellt, direkt
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formellt, direkt
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formellt, direkt
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formellt, artigt
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formellt, artigt
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formellt, mycket artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formellt, mycket artigt
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formellt, artigt
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formellt, artigt
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formellt, direkt
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formellt, direkt
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formellt, mycket direkt
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formellt, mycket direkt