Rumänska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Nous considérons l'achat de...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Formellt, trevande
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Formellt, mycket artigt
Nous voudrions passer une commande.
Am dori să plasăm o comandă.
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Formellt, artigt
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Formellt, artigt
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Formellt, direkt
Nous désirons vous acheter...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Formellt, direkt
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Formellt, mycket direkt
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Formellt, artigt
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Formellt, mycket artigt
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Formellt, artigt
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Formellt, direkt
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Formellt, direkt
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Formellt, direkt
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Formellt, artigt
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Formellt, direkt
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Formellt, direkt
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Formellt, direkt
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Formellt, direkt
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Formellt, artigt
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Formellt, artigt
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Formellt, mycket artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Formellt, mycket artigt
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Formellt, artigt
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Formellt, artigt
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Formellt, direkt
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Formellt, direkt
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Formellt, mycket direkt
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Formellt, mycket direkt