Danska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Nous considérons l'achat de...
Vi overveje et køb af...
Formellt, trevande
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formellt, mycket artigt
Nous voudrions passer une commande.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formellt, artigt
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Vedlagt vil du finde din ordre
Formellt, artigt
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formellt, artigt
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formellt, direkt
Nous désirons vous acheter...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formellt, direkt
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formellt, mycket direkt
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formellt, artigt
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formellt, mycket artigt
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formellt, artigt
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formellt, direkt
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formellt, direkt
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formellt, direkt
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formellt, artigt
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formellt, direkt
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formellt, direkt
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formellt, direkt
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formellt, direkt
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formellt, artigt
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formellt, artigt
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formellt, mycket artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formellt, mycket artigt
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formellt, artigt
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formellt, artigt
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formellt, artigt
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formellt, direkt
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formellt, direkt
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formellt, mycket direkt
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formellt, mycket direkt