Ungerska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

We are considering the purchase of…
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formellt, trevande
We are pleased to place an order with your company for ...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formellt, mycket artigt
We would like to place an order.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formellt, artigt
Enclosed is our firm order for…
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formellt, artigt
Enclosed you will find our order.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formellt, artigt
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formellt, artigt
We herewith place our order for…
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formellt, direkt
We intend to buy...from you.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formellt, direkt
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formellt, mycket direkt
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formellt, artigt
Your order will be processed as quickly as possible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formellt, mycket artigt
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formellt, artigt
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formellt, direkt
Enclosed you will find two copies of the contract.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formellt, direkt
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formellt, direkt
We hereby confirm your order.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formellt, artigt
This is to confirm our verbal order dated…
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formellt, direkt
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formellt, direkt
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formellt, direkt
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formellt, direkt
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Would it be possible to reduce our order from...to…
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formellt, artigt
Would it be possible to increase our order from…to…
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formellt, artigt
Would it be possible to delay the order until…
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formellt, artigt
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formellt, artigt
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formellt, mycket artigt
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formellt, mycket artigt
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formellt, artigt
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formellt, artigt
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formellt, artigt
We would like to cancel our order. The order number is...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formellt, direkt
We are forced to cancel our order due to...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formellt, direkt
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formellt, mycket direkt
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formellt, mycket direkt