Engelska | Fraser - Affärer | Beställning

Beställning - Att göra en beställning

Vi overveje et køb af...
We are considering the purchase of…
Formellt, trevande
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formellt, mycket artigt
Vi vil gerne angive en ordre.
We would like to place an order.
Formellt, artigt
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Enclosed is our firm order for…
Formellt, artigt
Vedlagt vil du finde din ordre
Enclosed you will find our order.
Formellt, artigt
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formellt, artigt
Vi angiver hermed en ordre på...
We herewith place our order for…
Formellt, direkt
Vi har i sinde at købe... fra jer...
We intend to buy...from you.
Formellt, direkt
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formellt, mycket direkt
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formellt, artigt

Beställning - Bekräftande av en beställning

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formellt, artigt
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formellt, mycket artigt
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formellt, artigt
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formellt, direkt
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formellt, direkt
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formellt, direkt
Vi bekræfter hermed din ordre.
We hereby confirm your order.
Formellt, artigt
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
This is to confirm our verbal order dated…
Formellt, direkt
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formellt, direkt
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formellt, direkt
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formellt, direkt
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formellt, direkt

Beställning - Att ändra beställningsuppgifterna

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formellt, artigt
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formellt, artigt
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Would it be possible to delay the order until…
Formellt, artigt
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formellt, artigt
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formellt, artigt

Beställning - Att avbeställa en order

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formellt, mycket artigt
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formellt, mycket artigt
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formellt, artigt
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formellt, artigt
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formellt, artigt
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formellt, direkt
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
We are forced to cancel our order due to...
Formellt, direkt
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formellt, mycket direkt
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formellt, mycket direkt