bab.la Fraser - Affärer

Kategorin för affärskommunikation innefattar hur man skriver de vanligaste fraserna som används i näringslivet. Välj någon av underkategorierna - från affärsbrev till fakturaexempel - för att få de rätta fraserna.

Denna frasboken för affärskommunikation innehåller alla vanliga termer och fraser för formell kommunikation och skrivande i näringslivet. I varje avsnitt som att skriva affärsbrev till exempel, är fraser, mallar och förslag text sorterade efter användningsområde.

Till exempel i brevet och sektioner e-post kan du hitta översättningar eller hur man skriver vanliga fraser som används i näringslivet bokstäver. Hitta rätt sätt att hantera brev till olika länder och på olika språk. Använd rätt hälsningen att mottagaren skulle förvänta dig att använda. Andra vanliga frågor kan du få svar på är: Är namnet på företaget eller mottagaren komma först? Hur man skriver "Bäste herrn eller fru" på ett främmande språk? Hur man införa ett brev med en affärsidé?

Globalisering är ett fenomen som etablerats under de senaste årtioendena och som kommer fortsätta vara en del av våra privata och professionella liv. Mer specifikt innebär det en ökande internationaliering av handel och integrering av ekonomier och kapitalmarknader världen runt. Där är också härifrån termen "den globala byn" kommer. Men vad betyder globaliseringen för våra vardagsliv?

Det är vanligt att ha professionella relationer med till exempel kollegor, affärspartners och leverantörer. Mycket kommunikation äger rum mellan dessa aktörer, oftast per e-mail. I vår e-mailsektion får du hjälp med hur du ska adressera din mottagare och med vilka andra fraser du kan använda för att visa för dina kollegor att du kan kommunicera som en modersmålstalare. De flesta tips och principer du finner här gäller också för brevskrivning. Tonen i språket kan där vara annorlunda än i e-mail men samma riktlinjer gäller. I brevskrivningssektionen kan du lära dig mer om detta.

I arbetslivet är uppgifter såsom att ställa ut en faktura, placera en order eller göra bokningar och reservationer också viktiga delar. Här kommer bab.las frasbok för affärskommunikation att vara dig behjälplig. För att få fram vad du menar på ett korrekt sätt och utan missförstånd förser vi dig här med nödvändig vokabulär för orderplacering, fakturaskrivning, bokning och bekräftelse av möten m.m. I sådana situationer kan små misstag få pinsamma konsekvenser, som t.ex. om du och din affärspartner inte får något bord på restaurangen på grund av ett missförstånd vid bokningen, eller t.ex. om en faktura inte kan betalas för att mottagaren inte förstår de meningar du använt i mallen. Då är det tur att bab.la har sammanställt en hel lista med guidning och hjälp på flera olika språk, uppdelat i fyra sektioner för att vara praktiskt lättillgängligt.

bab.las affärsfrasbok innehåller också andra sektioner som kommer till nytta i ditt dagliga arbetsliv. Till exempel finns förkortningar, något som kan hjälpa dig att spara mycket tid. I denna sektion finner du sådana förkortningar som är väletablerade och erkända i det aktuella språket. En annan intressant kategori listar översättningar för yrkestitlar och -benämningar så att du har koll på vad din affärspartner verkligen jobbar med.

Vi hoppas att frasboken gör din affärskommunikation framgångsrik.