Ditt verktyg för vardagslivet utomlands

Vi reser för nöjes skull, vi studerar utomlands för att få kunskap, vi flyttar utomlands på grund av arbetsskäl; men man kan också möta människor från andra kulturer utan att ens lämna sin hemstad. För att kunna börja ett nytt liv utomlands så smidigt som möjligt, kan det löna sig att lära sig användbara ord och fraser. Genom att hålla dig väl informerad ökar du dina chanser att lyckas i en främmande miljö. Då du bosätter dig i ett nytt land, särskilt i ett land där du inte kan det lokala språket, kan vanliga ärenden kräva massor av ansträngning. Du kommer troligtvis behöva fylla i formulär, leta efter en lägenhet, söka jobb och sedan göra det bästa av de jobbintervjuer du blir inkallad till. Det bästa sättet att ta itu med dessa saker är genom att förbereda dig genom att informera dig på förhand.

Lär dig de mest användbara fraserna

bab.las frasbok täcker alla situationer där du kan behöva använda ett annat språk. Om du planerar att flytta utomlands och vill söka jobb innan flytten, kan det hända att du måste göra jobbintervjuer genom Skype. Och vem vet, du kanske får jobbet innan du ens har flyttat! Då du ansöker om ett jobb online krävs det oftast att du lämnar in en CV och ett personligt brev. Detta kan vara en enkel eller svår uppgift, beroende på hur pass bra du behärskar det språk som din potentiella arbetsgivare kräver. bab.las frasbok är en väldigt användbar resurs då du vill skriva övertygande och välstrukturerade personliga brev, CV:n eller referensbrev. Även personer som arbetar utomlands eller i ett multinationellt bolag i deras hemland och därför regelbundet kommer i kontakt med internationella partners eller kunder kan ha nytta av bab.las frasordbok. Lär dig hur du förbereder ett affärsmöte eller skriver ett arbetsmejl på tiotals språk.

Frasordboken innehåller tusentals vanliga fraser indelade i fem huvudkategorier: akademiskt skrivande, affärskommunikation, jobbansökan och meritförteckningar, samt personlig korrespondens. Inom varje kategori grupperas vanligt förekommande fraser tillsammans baserat på vilka slags situationer de hör till. Situationsbeskrivningen hjälper dig att bedöma i vilket sammanhang frasen bör användas.

Tanken bakom fraslexikonet är att det ska användas som ett verktyg för formellt skrivande eller i situationer där ett visst skrivsätt förväntas. Regler för formella texter är mycket strikta, även om de ofta är outtalade och väldigt svåra för en icke infödd talare att lära sig. Det mest talande exemplet är att skriva en vetenskaplig uppsats eller avhandling, men även affärsförslag eller brev förväntas ha en viss stil. Informellt skrivande har också en viss stil med en mer personlig eller samtalsaktig ton. Istället för att försöka översätta en mening till ett främmande språk ord för ord kan du använda denna frasordbok för att hitta lämpliga formuleringar som en infödd talare skulle ha använt.

Lär dig de vanligaste fraserna på ett främmande språk

Om du ditt mål är att ha en internationell karriär kan du börja med att studera utomlands. Denna upplevelse är speciellt värdefull om du studerar på ett främmande språk. Genom att förbättra både dina kunskaper inom ditt specialområde och dina kommunikationsfärdigheter kommer din CV att vara mycket mer attraktiv för framtida arbetsgivare, vare sig du söker jobb utomlands eller i ditt hemland. Universitet utomlands är en annan sak. Ansökningsprocessen kan variera mycket mellan olika länder och det är viktigt att förstå kraven för att anmäla sig till en viss skola. Till exempel kan vissa universitet be de ansökande att lämna in ett motivationsbrev eller till och med referensbrev från tidigare professorer. Vid dessa tillfällen är bab.las frasordbok din räddare i nöden! Då du börjar studera, kommer du att ha många essäer, gruppuppgifter och presentationer att jobba på. Då kan du använda dig av bab.las frasböcker för att förklara de grafer och statistik som du presenterar i din forskning på olika språk. Forskningsstudier kräver ett väldigt formellt register, vilket ofta är svårt att bemästra på ett främmande språk.

Kickstarta din inlärning

Att flytta utomlands kan vara en otrolig upplevelse redan från första början. Att lära känna en helt annan kultur är spännande, givande och ögonöppnande. Det bästa sättet att anpassa dig till din nya miljö är genom att socialisera dig, och det kommer dessutom att hjälpa dig lära dig språket på nolltid. bab.las frasbok kan komma till nytta då du går in i din nya vardag. Vår frasbok har även användbara fraser, termer och uttryck för arbete och byråkratiska procedurer, men den kan även hjälpa dig då du möter de lokala invånarna. Du kan till exempel lära dig hur du beställer mat i en restaurang eller hur du flirtar på flera olika språk. Att skicka e-post, skriva personliga brev eller göra tillkännagivanden i offentliga sammanhang är bara några av de ämnen som bab.las frasordbok täcker. Tanken är att vår frasordbok ska fungera som ett mångsidigt verktyg för de som nyss har flyttat till ett annat land. Lär dig hur du skriver inbjudningar till de fester som du vill ordna, eller hur du håller kontakten med dina internationella vänner på deras modersmål.