Böj "anmerken" - tyskt verb

Infinitiv: anmerken (merkte an|angemerkt) Conjugation of anmerken (Export PDF)

Böjning av verbet "anmerken"

Indikativ Präsens
ichmerke an
dumerkst an
er/sie/esmerkt an
wirmerken an
ihrmerkt an
sie/Siemerken an
Indikativ Präteritum
ichmerkte an
dumerktest an
er/sie/esmerkte an
wirmerkten an
ihrmerktet an
sie/Siemerkten an
Indikativ Perfekt
ichhabe angemerkt
duhast angemerkt
er/sie/eshat angemerkt
wirhaben angemerkt
ihrhabt angemerkt
sie/Siehaben angemerkt
Indikativ Plusquamperfekt
ichhatte angemerkt
duhattest angemerkt
er/sie/eshatte angemerkt
wirhatten angemerkt
ihrhattet angemerkt
sie/Siehatten angemerkt
Indikativ Futur I
ichwerde anmerken
duwirst anmerken
er/sie/eswird anmerken
wirwerden anmerken
ihrwerdet anmerken
sie/Siewerden anmerken
Indikativ Futur II
ichwerde angemerkt haben
duwirst angemerkt haben
er/sie/eswird angemerkt haben
wirwerden angemerkt haben
ihrwerdet angemerkt haben
sie/Siewerden angemerkt haben
Konjunktiv I Präsens
ichmerke an
dumerkest an
er/sie/esmerke an
wirmerken an
ihrmerket an
sie/Siemerken an
Konjunktiv I Perfekt
ichhabe angemerkt
duhabest angemerkt
er/sie/eshabe angemerkt
wirhaben angemerkt
ihrhabet angemerkt
sie/Siehaben angemerkt
Konjunktiv I Futur I
ichwerde anmerken
duwerdest anmerken
er/sie/eswerde anmerken
wirwerden anmerken
ihrwerdet anmerken
sie/Siewerden anmerken
Konjunktiv I Futur II
ichwerde angemerkt haben
duwerdest angemerkt haben
er/sie/eswerde angemerkt haben
wirwerden angemerkt haben
ihrwerdet angemerkt haben
sie/Siewerden angemerkt haben
Konjunktiv II Präteritum
ichmerkte an
dumerktest an
er/sie/esmerkte an
wirmerkten an
ihrmerktet an
sie/Siemerkten an
Konjunktiv II Plusquamperfekt
ichhätte angemerkt
duhättest angemerkt
er/sie/eshätte angemerkt
wirhätten angemerkt
ihrhättet angemerkt
sie/Siehätten angemerkt
Konjunktiv II Futur I
ichwürde anmerken
duwürdest anmerken
er/sie/eswürde anmerken
wirwürden anmerken
ihrwürdet anmerken
sie/Siewürden anmerken
Konjunktiv II Futur II
ichwürde angemerkt haben
duwürdest angemerkt haben
er/sie/eswürde angemerkt haben
wirwürden angemerkt haben
ihrwürdet angemerkt haben
sie/Siewürden angemerkt haben
Imperativ
dumerke an; merk an
ihrmerkt an
Partizip Präsens
anmerkend
Partizip Perfekt
angemerkt

Synonymer

Synonymer (tyska) till "anmerken":

© OpenThesaurus.denotieren · niederschreiben · protokollieren · vermerken · erkennen lassen · hinweisen · hindeuten

Översättning (Svenska) av "anmerken"

Exempelmeningar (Tyska) för "anmerken"

Ich möchte zwei Dinge anmerken.
Ich möchte noch zwei Dinge anmerken.
Ich möchte drei Dinge dazu anmerken.
Lassen Sie mich zwei Dinge anmerken.
Das sollten wir hier kritisch anmerken.
Ich möchte dazu zwei Dinge anmerken.
Ich muss hier allgemein etwas anmerken.
Ich möchte zu zwei Punkten etwas anmerken.
Ich möchte noch eine andere Sache anmerken.
Ich möchte insbesondere zwei Dinge anmerken.
Ich möchte drei weitere Dinge anmerken.
Ich möchte einfach nur vier Punkte anmerken:
Dennoch möchte ich drei Dinge anmerken:
Ich möchte kurz zu zwei Punkten etwas anmerken.
Ich würde gern noch drei weitere Dinge anmerken.
Ich möchte nur noch einen Punkt anmerken.
Lassen Sie mich noch zwei weitere Punkte anmerken.
Dazu lässt sich zweierlei anmerken.
Lassen Sie mich jedoch verschiedene Dinge anmerken:
Ich möchte noch etwas zur Aufsicht anmerken.
Einige Punkte möchte ich gerne anmerken.
Wir wollen dazu noch folgendes anmerken.
Ich wollte das doch in diesem Kontext einmal anmerken.
Das ist der erste Punkt, den ich noch anmerken wollte.
Die vielen Fehler möchte ich jetzt anmerken.
Zu den Änderungsanträgen möchte ich Folgendes anmerken.
Was Srebrenica betrifft, so möchten wir anmerken, dass:
Ich möchte zu dem eben Gesagten noch drei Dinge anmerken:
Es gibt dann einen zweiten Punkt, den ich anmerken möchte.
Ich möchte jedoch etwas zum Thema Ruhestandsgeld anmerken.
Ich möchte insbesondere etwas zu den Agenturen anmerken.
Zwei Punkte möchte ich dazu anmerken.
Ich möchte dazu ein paar Dinge anmerken.
Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches anmerken.
Nichtsdestotrotz möchte ich einige Dinge anmerken.
Ich möchte anmerken, dass zwei Dinge verbessert werden müssen.
Das möchte ich anmerken, um Missverständnissen vorzubeugen.
Abschließend, Herr Präsident, möchte ich noch Folgendes anmerken.
Kritisch anmerken möchte ich das vom Rat bestimmte Verfahren.
Ich muss jedoch auch anmerken, dass er etwas schizophren ist.