Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Tysk-svensk översättning av "Gruß"

 

"Gruß" svensk översättning

Resultat: 1-25 av 27

Gruß {substantiv}

Gruß {mask.}

hälsning {utr.}

Dies sei als Gruß an den weiteren Reformprozess verstanden.

Detta är sagt som en hälsning för det fortsatta reformarbetet.

Ich bin der Ansicht, dass wir diesen Tag gemeinsam begehen und einen Gruß an Carol Belami senden sollten.

Jag tycker att vi bör högtidlighålla det tillsammans och att en hälsning bör sändas till Carol Belami.

Mit großer Freude entbiete ich bei dieser Gelegenheit den älteren Bürgern und den Rentnern der Republik Bulgarien meinen besonderen Gruß.

Det är mig ett stort nöje att ta detta tillfälle för att sända en särskild hälsning till de äldre och pensionärerna i Republiken Ungern.

Ich möchte Ihnen ferner mitteilen, dass morgen vor dem Plenarsaal ein Kondolenzbuch für alle Mitglieder ausliegen wird, die sich als letzten Gruß eintragen möchten.

Jag vill också upplysa er om att det i morgon kommer att finnas en kondoleansbok utanför kammaren, som kommer att vara öppen för alla ledamöter och andra som vill teckna ned en sista hälsning.

Gruß (Briefschluss) {mask.} (även: Grüße)

hälsningar {plur.}

grus {substantiv}

Kies {mask.}

grus {neut.}
 

Synonymer

Synonymer (tyska) till "Gruß":

Synonymer (svenska) till "grus":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "Gruß" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Ich möchte, daß dieser Gruß seitens ihrer Kollegen ins Protokoll aufgenommen wird.

Jag skulle vilja att detta minne från hennes kolleger tas till protokollet.

Zunächst überbringe ich Ihnen Grüße aus Tampere und von meiner Kollegin Leena Luhtanen.

Först av allt ska jag hälsa från Tammerfors och min kollega Leena Luhtanen.

   – Hier vom Plenum aus möchte ich einen Gruß an die portugiesischen Fischer senden.

– Jag vill här i kammaren hylla de portugisiska fiskarna.

Frau Damião, die nicht anwesend sein kann, übermittle ich beste Grüße und wünsche ihr baldige Genesung.

Jag vill hälsa till Elisa Damião och önska henne ett snabbt tillfrisknande.

Ich werde Frau Thatcher Ihre herzlichen Grüße bestellen.

Jag skall vidarebefordra era varma kommentarer till Margaret Thatcher.

Ich grüße die Präsidentschaft, die Kommissarin und die abwesende Ratspräsidentschaft!

Jag hälsar ordförandeskapet, er, fru kommissionsledamot, och – i dess frånvaro – ordförandeskapet för rådet.

In diesem Geist grüße ich Sie alle in Freundschaft.

Jag vill hälsa er alla i denna anda och i vänskap.

Außerdem grüße ich Herrn Cox und sage auch ihm

Jag hälsar också Pat Cox och låter gälla också honom.

Ich grüße Sie alle in Liebe und Freundschaft.

Mina bästa välgångsönskningar till er alla, i kärlek och vänskap.

Frau Präsidentin, gestatten Sie auch mir, der irischen Präsidentschaft einen Gruß zu entbieten und meinen Dank auszusprechen.

Det nya EU med 25 medlemsstater har viktiga saker att ta itu med i framtiden: det som händer kring unionen.

Gleichzeitig grüße ich auch all Ihre Begleiter, vor allem Ihre Familienangehörigen, die ebenfalls anwesend sind.

När jag välkomnar er vill jag samtidigt välkomna de personer, framför allt era familjemedlemmar, som har kunnat följa med er.

Ich erinnere mich an den Kreuzzug, die Bischöfe verwendeten den faschistischen Gruß und umringten die Generäle an den Kircheneingängen.

Jag kommer ihåg korståget, biskoparna som gjorde fascisthälsningar, generalerna som stod vid kyrkportarna.

Mit dieser Verpflichtung und dem Wunsch nach einem positiven Gipfel grüße ich Sie, Frau Präsidentin, und danke Ihnen für Ihre Ausführungen.

Med detta åtagande och med förhoppning om ett positivt toppmöte tar jag avsked av er och tackar er för ert inlägg.

Grüßt ihn, Menelaos.

Erkänn honom, Menelaus.

Ich grüße alle, vor allem Sie, Herr Präsident, die Sie stets mit großem Geschick und Ausgeglichenheit den Vorsitz geführt haben.

Jag tackar er alla, och framför allt er, herr ordförande, för den kompetens och balans ni visat när ni har fullgjort ert uppdrag som ordförande.

Ich grüße Sie.

God morgon allihopa.

Mein Gruß gilt auch Frau Hautala, und ich hoffe, daß wir alle zusammen in der Lage sein werden, die Sache der Demokratie und des vereinten Europa voranzubringen.

Jag vill också hylla Hautala och jag hoppas att vi alla tillsammans kommer att kunna föra frågan om demokratin och det enade Europa framåt.

Er bot mir an, den Film zu machen, und ich sagte: "Jaja, der kommt vielleicht in einem Regionalfernsehprogramm, und wir können unseren Freunden Grüsse ausrichten."

Han föreslog filmen till mig, och jag sade, "Visst, den kanske dyker upp på lokal-TV så vi kan säga hej till våra vänner."

Es ist mir ein Bedürfnis, ein wenig Redezeit darauf zu verwenden, die besten Grüße an Frau Dagmar Roth-Behrendt, verbunden mit den besten Genesungswünschen, zu senden.

Jag anser att jag måste vika en del av min tid till att framföra mina hjärtligaste lyckönskningar till Dagmar Roth-Behrendt, och önskar henne god bättring.

Gleichzeitig überbringe ich Ihnen die Grüße von Herrn Sánchez, der gerne an dieser Debatte teilgenommen hätte, aber aufgrund einer Erkrankung noch nicht hier sein kann.

Jag passar samtidigt på att hälsa från herr Sánchez som gärna hade velat delta i denna debatt men som på grund av sjukdom inte kunde komma.
 

Ny tysk-svensk översättning

Finns det en tysk-svensk översättning som saknas i det tysk-svenska lexikonet? Fanns det ett tyskt fackspråkligt uttryck som du inte hittade i den tyska ordlistan? Du kan lägga till nya översättningar från tyska till svenska genom att använda fälten här nedan.

TyskaTyska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.