Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Tysk-svensk översättning av "Grüße"

 

"Grüße" svensk översättning

Resultat: 1-17 av 17

Grüße {substantiv}

Grüße {plur.} (även: Gruß)

hälsningar {plur.}

Herr Ó Neachtain, ich grüße Ihre Freunde und die Bürger aus Ihrem Wahlkreis.

Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.

Zum Schluß überbringe ich Herrn Liikanen Grüße von der Sitzung der intergroup.

Till slut hälsningar till kommissionär Liikanen från intergroup s möte.

Ich werde Kommissar Liikanen selbstverständlich ihre Grüße ausrichten.

Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.

Ich bringe Ihnen Grüße aus den nördlichen Regionen der Europäischen Gemeinschaft.

Jag kommer med hälsningar från Europeiska unionens nordliga regioner.

Werden Sie, Herr Präsident, die Grüße und die besten Wünsche dieses Parlaments übermitteln?

Vill ni, herr talman, framföra hälsningar och lyckönskningar från detta parlament?

grüßen

hälsa [hälsade|har hälsat] (säga hej) {vb}

ich grüße (Indikativ Präsens)

jag hälsar (Presens)

grüßen {verb}

grüßen [grüßte|gegrüßt] (jdn [be]grüßen) {vb} (även: begrüßen)

heja (hälsa) {vb}

ich grüße (Indikativ Präsens)

jag hejar (Presens)

Gruß {substantiv}

Gruß {mask.}

hälsning {utr.}

Dies sei als Gruß an den weiteren Reformprozess verstanden.

Detta är sagt som en hälsning för det fortsatta reformarbetet.

Ich bin der Ansicht, dass wir diesen Tag gemeinsam begehen und einen Gruß an Carol Belami senden sollten.

Jag tycker att vi bör högtidlighålla det tillsammans och att en hälsning bör sändas till Carol Belami.

Mit großer Freude entbiete ich bei dieser Gelegenheit den älteren Bürgern und den Rentnern der Republik Bulgarien meinen besonderen Gruß.

Det är mig ett stort nöje att ta detta tillfälle för att sända en särskild hälsning till de äldre och pensionärerna i Republiken Ungern.

Ich möchte Ihnen ferner mitteilen, dass morgen vor dem Plenarsaal ein Kondolenzbuch für alle Mitglieder ausliegen wird, die sich als letzten Gruß eintragen möchten.

Jag vill också upplysa er om att det i morgon kommer att finnas en kondoleansbok utanför kammaren, som kommer att vara öppen för alla ledamöter och andra som vill teckna ned en sista hälsning.

Gruß (Briefschluss) {mask.} (även: Grüße)

hälsningar {plur.}
 

Synonymer

Synonymer (tyska) till "Grüße":

Synonymer (tyska) till "Gruß":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "Grüße" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "Grüße" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Ich werde Frau Thatcher Ihre herzlichen Grüße bestellen.

Jag skall vidarebefordra era varma kommentarer till Margaret Thatcher.

Ich grüße Sie alle in Liebe und Freundschaft.

Mina bästa välgångsönskningar till er alla, i kärlek och vänskap.

Gleichzeitig grüße ich auch all Ihre Begleiter, vor allem Ihre Familienangehörigen, die ebenfalls anwesend sind.

När jag välkomnar er vill jag samtidigt välkomna de personer, framför allt era familjemedlemmar, som har kunnat följa med er.

Mit dieser Verpflichtung und dem Wunsch nach einem positiven Gipfel grüße ich Sie, Frau Präsidentin, und danke Ihnen für Ihre Ausführungen.

Med detta åtagande och med förhoppning om ett positivt toppmöte tar jag avsked av er och tackar er för ert inlägg.

Ich grüße alle, vor allem Sie, Herr Präsident, die Sie stets mit großem Geschick und Ausgeglichenheit den Vorsitz geführt haben.

Jag tackar er alla, och framför allt er, herr ordförande, för den kompetens och balans ni visat när ni har fullgjort ert uppdrag som ordförande.

Ich grüße Sie.

God morgon allihopa.

Er bot mir an, den Film zu machen, und ich sagte: "Jaja, der kommt vielleicht in einem Regionalfernsehprogramm, und wir können unseren Freunden Grüsse ausrichten."

Han föreslog filmen till mig, och jag sade, "Visst, den kanske dyker upp på lokal-TV så vi kan säga hej till våra vänner."

Es ist mir ein Bedürfnis, ein wenig Redezeit darauf zu verwenden, die besten Grüße an Frau Dagmar Roth-Behrendt, verbunden mit den besten Genesungswünschen, zu senden.

Jag anser att jag måste vika en del av min tid till att framföra mina hjärtligaste lyckönskningar till Dagmar Roth-Behrendt, och önskar henne god bättring.
 

Ny tysk-svensk översättning

Finns det en tysk-svensk översättning som saknas i det tysk-svenska lexikonet? Fanns det ett tyskt fackspråkligt uttryck som du inte hittade i den tyska ordlistan? Du kan lägga till nya översättningar från tyska till svenska genom att använda fälten här nedan.

TyskaTyska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det tysk-svenska lexikonet.