Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Tysk-svensk översättning av "Bern"

 

"Bern" svensk översättning

Resultat: 1-9 av 9

Bern {substantiv}

Bern {egenn.} [geog.]

Bern {egenn.} [geog.]

Der französische Präsident, Herr Chirac, ist einmal nach Bern geflogen, um die Ausfuhr von 50 000 Flaschen Champagner zu schützen und die Schweizer Regierung zum Handeln zu veranlassen.

Den franska presidenten, Chirac, flög en gång till Bern för att skydda exporten av 50 000 flaskor champagne och förmå den schweiziska regeringen att agera.

Bern {substantiv}

Bern {egenn.} [geog.]

Bern {egenn.} [geog.]
 

Synonymer

Synonymer (tyska) till "Bern":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "Bern" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Die Berner Übereinkunft läßt den Mitgliedstaaten die Freiheit, dieses Recht zu verabschieden.

Bernkonventionen ger medlemsstaterna frihet att tillämpa följerätten.

Im übrigen ist es auch in der Berner Übereinkunft, Artikel 14, als ein solches anerkannt.

Artikel 14 i Bernkonventionen erkänner den för övrigt, som sådan.

Zudem würde das der Berner Konvention sowie den WIPO-Verträgen widersprechen.

Det skulle strida mot Bernkonventionen och WIPO-konventionen.

Wir müssen also den Fehler der Berner Übereinkunft korrigieren, die das Folgerecht fakultativ gestaltet hat.

Vi bör alltså rätta till felet i Bernkonventionen som gjorde följerätten fakultativ.

Dabei wird auf Artikel 14 der Berner Übereinkunft Bezug genommen.

Där hänvisas till artikel 14 i Bernkonventionen.

Heute regeln die Rechtsordnungen von 11 der 15 Mitgliedstaaten sowie die Berner Übereinkunft das Folgerecht als Bestandteil des Urheberrechts.

De rättsliga föreskrifterna i 11 av de 15 medlemsstaterna och Bernkonventionen reglerar i dag följerätten genom att införliva denna i upphovsrättigheterna.
 

Ny tysk-svensk översättning

Finns det en tysk-svensk översättning som saknas i det tysk-svenska lexikonet? Fanns det ett tyskt fackspråkligt uttryck som du inte hittade i den tyska ordlistan? Du kan lägga till nya översättningar från tyska till svenska genom att använda fälten här nedan.

TyskaTyska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.