Svensk-tysk översättning av "heter"

SV heter Tysk översättning

heter {vb}
het {adj.}

SV heter
volume_up
{verb}

heter
Jag heter nu som förr Swoboda och är också stolt över detta typiskt tyska namn.
Ich heiße nach wie vor Swoboda und bin auch stolz auf diesen typisch deutschen Namen.
Herr ordförande, jag heter González som andra efternamn.
Herr Präsident, ich heiße González mit zweitem Nachnamen.
Herr ordförande, jag heter numera " Marcet s ".

Användningsexempel för "heter" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn bra förebild är bra att följa, heter det i ett känt nederländskt ordspråk.
Ein gutes Beispiel macht Schule, lautet eine bekannte niederländische Redensart.
SwedishDär jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.
Wo ich zu Hause bin, im Kreis Aachen, gibt es eine Stadt namens Herzogenrath.
SwedishAlla, åtminstone i Finland, har nog spelat ett spel som heter Afrikas stjärna.
Zumindest in Finnland kennt wohl jeder das Spiel " Der Stern von Afrika ".
SwedishJag började grubbla på det och skapade en restaurang som heter Waterhouse.
Ich begann darüber nachzudenken und entwarf ein Restaurant genannt Waterhouse.
SwedishDet finns en rollfigur som heter Jeff... och hon är helförälskad i honom.
In der Serie gibt es eine Figur, Jeff, und in den ist sie wahnsinnig verliebt.
SwedishSamtidigt måste en sak stå klart: Det finns inget som heter ofarlig droganvändning.
Gleichzeitig aber muß klargemacht werden: Unproblematischen Drogenkonsum gibt es nicht.
SwedishVi har något som heter Genome 100 -- 100 personer som vi avkodar som en del av det.
Wir haben ein Projekt namens "Genome 100", 100 Personen, deren Genome wir sequenzieren.
SwedishJag heter Britlin Losee, och det här är en video som jag skulle vilja göra åt dig.
Mein Name ist Britlin Losee, und dies ist ein Video, dass ich gern für Sie machen möchte.
SwedishJag startade en webbplats 2005, med några kompisar, som heter Reddit.com.
Im Jahr 2005 hab ich mir mit ein paar Freunden eine Website eingerichtet, Reddit.com
SwedishEn berömd svensk dikt heter? Kaos är granne med Gud?, och det passar bra i dag.
Der Titel eines berühmten schwedischen Gedichts lautet ' Das Chaos ist der Nachbar Gottes '.
SwedishJag skulle också vilja säga några ord om en grupp som heter Youth with a Mission.
Ich möchte auch etwas zu einer Gruppe mit dem Namen " Youth " sagen.
SwedishNi kan läsa om det senaste offret för maktarrogansen, hon heter Marta Andreasen.
Man braucht nur über das jüngste Opfer dieser Arroganz der Macht nachzulesen: Marta Andreasen.
SwedishInnan jag kom hit fick jag syn på min kissekatt, som heter Lulù, med en sparv i munnen.
Bevor ich hierher kam, sah ich, wie mein Kater Lulù einen jungen Sperling im Maul hatte.
SwedishDet är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.
Es gibt eine berühmte Studie der Harvard Business School über eine Frau namens Heidi Roizen.
SwedishJag vill ta upp ett problem som en organisation som heter Frontline upplever.
Ich möchte ein Problem ansprechen, mit dem eine Organisation namens Frontline zu kämpfen hat.
SwedishJag går in på rummet och på sängen ligger en granntjej som heter Sheila.
Ich gehe hinein, und da liegt auf seinem Bett ein Mädchen aus der Nachbarschaft, Sheila.
SwedishSå jag påbörjade ett projekt som heter Life Edited på lifeedited.org
So habe ich ein Projekt namens «Life Edited» gestartet, auf lifeedited.org,
SwedishDet heter att vi skall gå från 350 till 150, eller rentav 50 gram.
Es wird eine Reduzierung von 350 auf 150 g und sogar auf 50 g vorgeschlagen.
SwedishEr uppgift är att identifiera vilka av dessa figurer heter Bouba, och vilka heter Kiki.
Ihre Aufgabe besteht nun darin zu erkennen, welche dieser Formen Bouba ist und welche Kiki.