Sammanfattning

favorit {substantiv}
Favorit

favorit- {adjektiv}
Lieblings-

Favorit {substantiv}
favorit

utförlig information

Synonymer

favorit: gunstling

Definition

favorit
väntad vinnare av tävling

Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Svensk-tysk översättning av "favorit"

 

"favorit" tysk översättning

Resultat: 1-24 av 27

favorit {substantiv}

favorit {utr.}

Favorit {mask.}

Min favorit är den i mitten -- med MP3-spelare, näshårstrimmer och crème brulée-brännare.

Mein Favorit ist der in der Mitte -- MP3-Player-, Nasen-Haar-Trimmer und Crème Brûlée Fackel.

Alldeles nyss var du ju favorit.

Vor kurzem warst du noch der Favorit.

Och min personliga favorit: "När jag sa till min make att jag skulle vara dela av det här sa han till mig att jag inte hade rösten till det."

Und mein persönlicher Favorit: "Als ich meinem Ehemann erzählte, dass ich hier mitmachen würde, sagte er, ich hätte nicht die Stimme dafür."

Markera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.

Wählen Sie zuerst im Dokument ein 3D-Objekt aus, dann klicken Sie doppelt auf den Favoriten.

En av mina favoriter är det som kallas "Cardboard to Caviar"-projektet av Graham Wiles.

Und einer meiner Favoriten ist das sogenannte "Cardboard to Caviar Project" von Graham Wiles.

favorit- {adjektiv}

favorit- {adj.}

Lieblings- {adj.}

Men min favorit-statistik är att 100 av dessa 250 deltagare inte ville ha tillbaka sina bilnycklar.

Aber meine Lieblings-Statistik ist, dass 100 der 250 Teilnehmer ihre Schlüssel nicht zurückhaben wollten.

Hans favorit i Beatles var John, men nu är det Paul.

Früher war John sein Lieblings-Beatle, jetzt ist es Paul.

Favorit {substantiv}

favorit {utr.}

Favorit {mask.}

Min favorit är den i mitten -- med MP3-spelare, näshårstrimmer och crème brulée-brännare.

Mein Favorit ist der in der Mitte -- MP3-Player-, Nasen-Haar-Trimmer und Crème Brûlée Fackel.

Alldeles nyss var du ju favorit.

Vor kurzem warst du noch der Favorit.

Och min personliga favorit: "När jag sa till min make att jag skulle vara dela av det här sa han till mig att jag inte hade rösten till det."

Und mein persönlicher Favorit: "Als ich meinem Ehemann erzählte, dass ich hier mitmachen würde, sagte er, ich hätte nicht die Stimme dafür."

Markera först ett 3D-objekt i dokumentet och dubbelklicka sedan på favoriterna.

Wählen Sie zuerst im Dokument ein 3D-Objekt aus, dann klicken Sie doppelt auf den Favoriten.

En av mina favoriter är det som kallas "Cardboard to Caviar"-projektet av Graham Wiles.

Und einer meiner Favoriten ist das sogenannte "Cardboard to Caviar Project" von Graham Wiles.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "favorit":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "favorit" i Tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Nu kommer jag faktiskt till en av mina favoriter, Metropolitan Museum of Art i New York.

Ich komme sogar in eins meiner liebsten, das Metropolitan Museum of Art in New York.

Men om Rube Goldbergs maskiner och videopoesi inte är dina favoriter, vad sägs om det här?

Aber falls Rube Goldbergs Maschinen und Videodichtung nicht so Ihr Fall sind, was ist damit.

För en av hennes favoriter hemifrån är här, och hon är rätt nervös för att möta honom.

Weil einer ihrer Lieblinge von zu Hause hier ist und sie ist ziemlich nervös, ihn zu treffen.

Då kan du spara dina favoriter genom att klicka på stjärnorna bredvid dem.

Klicken Sie dazu neben einem Ergebnis jeweils auf das Sternsymbol.

l det hörnet har vi Leda och svanen, självporträtt, och här är min favorit.

Da in der Ecke ist Leda und der Schwan, ein Selbstporträt, und hier drüben ist mein Lieblingsbild.

Då läggs sidan du besöker omedelbart till i fältet Favoriter så att du slipper klicka flera gånger.

Ab sofort können Sie einen RSS-Feed auf die Favoritenleiste ziehen.

Nu kan du dra en RSS-feed till fältet Favoriter, så att du enklare kan se när viktiga feeds uppdateras.

So erkennen Sie leichter, wenn wichtige Feeds aktualisiert werden.

Då vi nu är i Edinburgh -- Conan Doyle är en stor favorit.

Vielleicht ist Ihnen nicht bekannt, dass Conan Doyle die medizinische Fakultät hier in Edinburgh besuchte.

Ytterligare en av mina favoriter, Stjärnenatten.

Ein weiteres Lieblingsbild von mir, Sternennacht.

Slutligen vill jag citera min favorit bland de amerikanska författarna, Thomas L. Friedman, från hans bok:

Abschließend ein Zitat aus dem Buch „ Die Welt ist flach“ meines amerikanischen Lieblingsautors Thomas L. Friedman:

Eller, min favorit, "Älskar dig; menar det."

Oder mein Liebling, der "Liebe dich; meine es."

Hantera dina favoriter i Internet Explorer 9

Internet Explorer-Community ~~~ Microsoft Answers-Foren

Du kan räkna länets alla restauranger på ena handens fingrar - Bunn's Barbecue är min absoluta favorit.

Man kann die Anzahl Restaurants im County an einer Hand abzählen -- Bunn's Barbecue ist mein absolutes Lieblingslokal.

Eller dra en flik till fältet Favoriter.

Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie können so Ihre Webseiten immer schnell öffnen.

En av mina favoriter bland illusioner.

Dies ist eine meiner Lieblingsillusionen.

Och under de tävlande... min favorit:

Und unterhalb dieser Teilnehmer... mein Lieblingsort:

En av mina favoriter är Scott Kim.

Einer meiner Lieblingsdesigner ist Scott Kim.

Min absoluta favorit är "Ostsmulor utlagda framför ett par kopulerande råttor distraherar honan, men inte hannen."

Meine liebste ist: "Käsekrümel, die vor einem Paar kopulierender Ratten ausgelegt werden, lenken das Weibchen ab, das Männchen jedoch nicht."

Det är min favorit.

Mein Lieblingsrad.

Mer information, till exempel om hur du lägger till en WebSlice i fältet Favoriter, finns i WebSlices: vanliga frågor och svar.

Weitere Informationen, unter anderem zum Hinzufügen von Web Slices zur Favoritenleiste, finden Sie unter Web Slices – Häufig gestellte Fragen.
 

Definition av ordet favorit på svenska

favori´t {subst.}[favoriten favoriter]
Orled: fav-or-it-en
1väntad vinnare av tävling: storfavorit; världsrekordhållaren var favorit i loppet
Konstr.: favorit (till ngt)
Hist.: sedan 1900; via fra. av ita. favorito med samma bet., eg. perf. part. av favorire 'gynna'; till lat. favor 'gunst'
2person som är mest omtyckt el. mest användbar för ngt syfte e.d.: publikfavorit; den franske presidenten var alla skämttecknares favorit
Bet. nyanser:
a)om otillbörligt gynnad person : den gamle lektorn hade sina favoriter
b)i sms. ofta älsklings-: favoritförfattare; favorithobby; favoriträtt
Konstr.: ngns favorit
Hist.: sedan 1625
 

Ny svensk-tysk översättning

Du kan lägga till nya översättningar från svenska till tyska i fältet här under. Du kanske sökte efter ett ord i den svensk-tyska ordboken, men hittade inte just den översättningen som du behövde. Genom att lägga till ett svenskt ord och en tysk översättning till det svensk-tyska lexikonet hjälper du andra användare som söker efter samma tyska översättning.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: trubbig, avtrubbad, fyndighet, figurera, förefalla

Snarlika ord

fåtölj · fått · fatta · fattade · fattar · fattas · fattig · fattigdom · fattigt · fauna · favorit · fax · faxmeddelande · fe · feber · febril · februari · feedback · feg · feghet · fegis

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.