Svensk-engelsk översättning av "vad"


Menade du väd, våd

SV vad Engelsk översättning

vad {neut.}
vad {utr.}
EN
vad {adv.}
EN
vad {pron.}
EN
vad {interj.}
EN

SV vad
volume_up
{neutrum}

vad (även: besvär, dragningskraft, attraktion, uppfordran)
volume_up
appeal {substantiv}
Vad avser ett överklagande förstår jag hans försiktighet, men han sade att vi kunde överklaga.
Concerning an appeal, I understand his caution, but he said that we can make an appeal.
Detta är vad som måste göras på grundval av de bevis som finns.
An appeal process will soon be examined by the Libyan Supreme Court.
Vad betyder denna brådskande vädjan från Bagdad i praktiska termer?
What does this urgent appeal from Baghdad mean in practical terms?
vad (även: insats)
volume_up
wager {substantiv}
Låt oss slå vad om att många män och kvinnor förväntade sig att i ett uttalande av denna typ få läsa rader som denna: ”Den 8 maj 1945 var en dag av befrielse för Europa”.
Let us wager that in a declaration of this type, many men and women expected to read lines such as the following: ‘8 May 1945 was a day of liberation for Europe’.
Vad som än händer kommer det inte att vara samma text, och det kommer att behövas ett nytt ratificeringsförfarande, annars slår jag vad om att vi kommer att hamna i samma situation år efter år.
Whatever happens, it will not be the same text and another ratification process will be needed, otherwise I wager we shall find ourselves here in the same situation year after year.
vad (även: gissning)
volume_up
bet {substantiv}
Det vad som vi har framför oss är ett vad med tiden.
Är det någon som vill slå vad med mig om att vi kommer att diskutera detta om sex månader igen?
Will anybody take a bet with me that we will be here again in six months’ time?
Kom igen, ett vad är ett vad.

Synonymer (svenska) till "vad":

vad

Användningsexempel för "vad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishmin tur att få visa vad jag går för
Swedishmer än vad som krävs
Swedishvad som helst
Swedishvad mig beträffar
SwedishVad tänker du på?
SwedishDessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
Swedish– Jag skall se till att ordförandeskapet blir informerat om vad ni sade, Bowis.
Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
SwedishAristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
SwedishParlamentet bör spela en kontrollerande roll vad gäller dessa möjliga frestelser.
The European Parliament must exercise a supervisory role over these temptations.
SwedishJärnvägarna måste bli effektivare, mycket mer dynamiska än vad som nu är fallet.
The railways must become more efficient, much more dynamic, than is now the case.
SwedishDet finns en del oro vad gäller innehållet och jag skall tala om det inom kort.
There are many concerns about content and I will refer to them in just a second.
SwedishJag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
In conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
SwedishMed sina 21 år är hon sju år yngre än vad jag var när jag kom in i underhuset.
At 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
SwedishDet framgår enligt vad jag anser inte tillräckligt tydligt i Goerensbetänkandet.
To my mind, this concept is not conveyed clearly enough in the Goerens report.
SwedishJag tror inte det, men jag skulle gärna vilja höra vad utskottet anser om detta.
I would not have thought so but I would like to hear the Commission's opinion.
SwedishJag ser fram emot era synpunkter på vad EU bör lägga sin energi på under 2007.
I look forward to your views on where Europe should devote its energies in 2007.
SwedishVad beträffar klimatförändring finner vi information om utsläpp av växthusgaser.
As regards climate change, we find information about greenhouse gas emissions.
SwedishOm de mörka profetiorna slår in så kommer cynikerna att säga: vad var det vi sa?
If the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
SwedishVi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.
We are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.