Svensk-engelsk översättning av "uppstått"

SV uppstått Engelsk översättning

volume_up
uppstått {perf. part.}
EN

SV uppstått
volume_up
{perfektparticip}

uppstått
volume_up
arisen {perf. part.}
Det har dock uppstått problem med dessa marknaders funktionsduglighet.
The problem has arisen, however, of this market's ability to function.
Det kan mycket väl ha uppstått meningsskiljaktigheter om vissa detaljer.
Differences of opinion may well have arisen over this or that point of detail.
Utöver behovet av total kompensation har även ett konsekvensproblem uppstått.
In addition to the need for total compensation, a problem of consistency has also arisen.

Användningsexempel för "uppstått" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste förebygga snarare än reagera: när en kris har uppstått är det för sent.
We need to pre-empt rather than react: when a crisis is with us, it is too late.
SwedishI själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.
In fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.
SwedishNaturligtvis har vissa konflikter uppstått och jag vill nämna några av dessa.
Of course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.
SwedishDet är främst därigenom som språkstriden uppstått och stora stater splittrats.
That is mainly how linguistic conflict started and large states disintegrated.
SwedishSedan fallet i artikel 143 har uppstått hos oss är inte det andra fallet aktuellt.
Since here the case in Rule 143 has occurred the second case does not apply.
SwedishHur stor är den skada som hittills uppstått för det europeiska näringslivet?
How great is the damage which has already been caused to the European economy?
SwedishSamma situation har uppstått tidigare i fallet med taxfreebutiker på flygplatser.
The same situation happened previously in the case of the tax-free shops at airports.
SwedishJag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.
I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
SwedishDen andra frågan av intresse är att plötsliga epidemier av nya sjukdomar har uppstått.
The second important issue is that we are seeing sudden epidemics of new diseases.
SwedishJag undrar om det kanske inte har uppstått ett missförstånd.
   Mr President, I wonder whether there might not perhaps have been a misunderstanding.
SwedishSamtidigt konstaterar man emellertid att det har uppstått fördröjningar i vissa sektorer.
At the same time, however, it notes that delays have emerged in certain sectors.
SwedishPensionsfonden har nu hamnat i ekonomiska svårigheter och ett underskott har uppstått.
The pension fund has now got into financial difficulties and a deficit has accrued.
SwedishJag har ett intryck av att viss förvirring har uppstått.
. - (FR) Mr President, it seems to me that there has been some confusion.
SwedishEtt problem har uppstått kring alla de frågor som vi diskuterar i rådet.
A problem has been found with all the matters that were discussed in the Council.
SwedishFlygbiljetterna har också blivit billigare på de rutter där konkurrens har uppstått.
Tickets on routes where there is competition have now also become cheaper.
SwedishDet har uppstått en dramatisk lucka i tryggheten som kräver en nyorientering.
A huge shortfall has occurred, which means that a new approach is needed.
SwedishDärför har behovet uppstått att begränsa mängden utsläppskvoter som ett land kan sälja.
Hence the need to limit the amount of its quota of emissions that a party can sell.
SwedishUtöver behovet av total kompensation har även ett konsekvensproblem uppstått.
This reform is also giving rise to terrible anxiety throughout the most remote regions.
SwedishSamma situation har uppstått tidigare i fallet med taxfreebutiker på flygplatser.
I have nothing against hairdressers, but why should we subsidise them?
SwedishMed den lösningen tar vi hänsyn till den situation som har uppstått genom kriget i Kosovo.
This amendment takes account of the new situation created by the war in Kosovo.