Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "uppstått"

 

"uppstått" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 638

uppstått {verb}

uppstått {perf. part.}

arisen {perf. part.}

Det har dock uppstått ett problem i detta sammanhang, nämligen traktordirektivet.

One problem has arisen in this regard, however, namely the Tractor Directive.

I Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten? Limiano?.

In Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano ' cheese.

Kommissionen har inte tvekat att vidta åtgärder när detta problem har uppstått.

The Commission has not hesitated to take measures whenever this problem has arisen.

I Portugal har det här problemet redan uppstått i fallet med osten ?Limiano?.

In Portugal, this problem has already arisen, in the case of 'Limiano' cheese.

Vad jag menar är att det är skälet till några av de problem som har uppstått.

What I am saying is that is the reason for some of the problems that have arisen.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "uppstått" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Vi måste förebygga snarare än reagera: när en kris har uppstått är det för sent.

We need to pre-empt rather than react: when a crisis is with us, it is too late.

Det är främst därigenom som språkstriden uppstått och stora stater splittrats.

That is mainly how linguistic conflict started and large states disintegrated.

I själva verket har nyligen en debatt uppstått just på den nivån om missilförsvar.

In fact, a debate is currently being held at that very level on missile defence.

Naturligtvis har vissa konflikter uppstått och jag vill nämna några av dessa.

Of course, there were a few conflicts and I would like to mention some of these.

Sedan fallet i artikel 143 har uppstått hos oss är inte det andra fallet aktuellt.

Since here the case in Rule 143 has occurred the second case does not apply.

Hur stor är den skada som hittills uppstått för det europeiska näringslivet?

How great is the damage which has already been caused to the European economy?

Jag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.

I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.

Samma situation har uppstått tidigare i fallet med taxfreebutiker på flygplatser.

The same situation happened previously in the case of the tax-free shops at airports.

Flygbiljetterna har också blivit billigare på de rutter där konkurrens har uppstått.

Tickets on routes where there is competition have now also become cheaper.

Vi bör beakta de kriser som uppstått efter deras utträde ur Sovjetunionen.

We must take into account the crises which marked their emergence from Soviet control.

Den andra frågan av intresse är att plötsliga epidemier av nya sjukdomar har uppstått.

The second important issue is that we are seeing sudden epidemics of new diseases.

Pensionsfonden har nu hamnat i ekonomiska svårigheter och ett underskott har uppstått.

The pension fund has now got into financial difficulties and a deficit has accrued.

Utöver behovet av total kompensation har även ett konsekvensproblem uppstått.

This reform is also giving rise to terrible anxiety throughout the most remote regions.

Det har uppstått en dramatisk lucka i tryggheten som kräver en nyorientering.

A huge shortfall has occurred, which means that a new approach is needed.

Därför har behovet uppstått att begränsa mängden utsläppskvoter som ett land kan sälja.

Hence the need to limit the amount of its quota of emissions that a party can sell.

Det har nu uppstått en helt ny yrkeskår som bara ägnar sig åt att upprätta ansökningar.

A whole new profession has now emerged, solely engaged in the drafting of applications.

   – Herr talman! Jag undrar om det kanske inte har uppstått ett missförstånd.

   Mr President, I wonder whether there might not perhaps have been a misunderstanding.

Efter dessa utvidgningar har det uppstått en diskussion om differentierad integration.

Since these instances of enlargement, a debate has begun on differentiated integration.

. - (FR) Herr talman! Jag har ett intryck av att viss förvirring har uppstått.

. - (FR) Mr President, it seems to me that there has been some confusion.

Den situation som nu har uppstått, med 25 av 27 medlemsstater, är långt ifrån idealisk.

The situation which has evolved now - 25 out of the 27 - is far from ideal.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-engelska lexikonet för fler översättningar.