Svensk-engelsk översättning av "uppgifter"

SV uppgifter Engelsk översättning

uppgifter {enb. plur.}
uppgifter {plur.}
uppgift {utr.}
uppgift {enb. plur.}

SV uppgifter
volume_up
{enbart pluralis}

uppgifter (även: instruktioner, uppgift, upplysningar, upplysning)
volume_up
instructions {enb. plur.}
Om du är företagsägare och vill lägga till uppgifter för en enda företagsplats följer du anvisningarna nedan.
If you're a business owner and want to add a listing for a single business location, read the instructions below.
Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution
In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body.'
Vid genomförandet av sina uppgifter vare sig frågar de eller accepterar de instruktioner från någon regering eller någon annan institution
In the performance of these duties, they shall neither seek nor take instructions from any Government or from any other body

Synonymer (svenska) till "uppgifter":

uppgifter
Swedish
uppgift

Användningsexempel för "uppgifter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishsamla in uppgifter
SwedishDet baserar vi på uppgifter från de mest framstående kärnvapenforskarna i världen.
We base this on information from the world's leading nuclear weapons scientists.
SwedishDessvärre hade jag ingen tillåtelse att kontrollera denna typ av uppgifter själv.
Unfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.
SwedishJag måste tyvärr informera er om att rådet inte förfogar över sådana uppgifter.
I must unfortunately inform you that we in the Council possess no such information.
SwedishVi ser med oro på dessa uppgifter, men jag vill inte spekulera i vad som hände.
We are worried by these reports, but I do not want to speculate about what happened.
SwedishMedlemmar i budgetkontrollutskottet påpekar behovet av mer exakta uppgifter.
Members of the Budgetary Control Committee point out the need for more precision.
SwedishDe uppgifter som tas upp i betänkandet är uppseendeväckande, även om de är kända.
Since the details given in the report are not known, they cannot grab our attention.
SwedishI kolumnen Aktiviteter klickar du på Radera för de uppgifter som du vill ta bort.
Under the “Actions” column for the listing you wish to remove, click Delete.
SwedishOmkring 13 miljoner uppgifter finns för närvarande lagrade i det nuvarande systemet.
Some 13 million items of information are at present stored in the current system.
SwedishJag vill bara nämna några uppgifter som redovisades i TEEB:s senaste resultat.
I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
SwedishSverige har ingen central myndighet för att samla in statistiska uppgifter.
Sweden does not have a central authority for gathering statistical information.
SwedishDen får företa varje annan finansiell transaktion inom ramen för sina uppgifter.
it may carry out any other financial operation linked with its objectives.
SwedishHur många gånger tog vi inte fram den, och med hur många konkreta uppgifter!
So many times we raised the issue, and adduced so many facts proving the case!
SwedishOm detta är de uppgifter ni har tillgång till vill jag gärna korrigera dem omedelbart.
If this is the information at your disposal, I prefer to correct it immediately.
SwedishI vår sekretesspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personliga uppgifter.
Review our Privacy Policy for details about how we handle your personal information.
SwedishDu kan också se antalet klick till dina uppgifter genom att välja Visningar.
You can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
SwedishResultatet av denna studie förväntas ge värdefulla uppgifter för analysen av frågan.
The results of this study are expected to provide valuable input for its analysis.
SwedishDärför finns det ett brådskande behov av uppgifter om finansieringskällor.
It is for this reason that some indication of funding sources is urgently needed.
SwedishVi bör därför vara försiktiga med att alltför snart ge byrån nya uppgifter.
We should therefore be cautious about giving it new responsibilities too soon.
SwedishJag måste rätta vad jag sade tidigare, eftersom vi har fått nya uppgifter.
I must correct my previous statement in the light of information I have received.