Sammanfattning

undergång {substantiv}
loss · destruction · fate · ruin · perdition · doom

utförlig information

Synonymer

undergång: fall · kollaps

Definition

undergång
slutskede i förlopp som leder till (ngts) försvinnande ell...

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Svensk-engelsk översättning av "undergång"

 

"undergång" engelsk översättning

Resultat: 1-26 av 45

undergång {substantiv}

undergång {utr.} (även: skada, förlust, förlorande, mistande)

loss {substantiv}

Vad vi debatterar i dag är reformförslagen, och om vi samtidigt skall diskutera? Prestige? och dess undergång måste vi noggrant hålla isär saker och ting.

But today's debate is about the proposed reforms, not the loss of the Prestige and we must not confuse the two.

Vad vi debatterar i dag är reformförslagen, och om vi samtidigt skall diskutera ?Prestige? och dess undergång måste vi noggrant hålla isär saker och ting.

But today's debate is about the proposed reforms, not the loss of the Prestige and we must not confuse the two.

undergång {utr.} (även: förstörelse, destruktion, fördärv, ödeläggelse)

destruction {substantiv}

Det råder inget tvivel om att om vi bortser från detta så sår vi fröna till den europeiska modellens undergång.

There is no doubt that, if we fail to do this, we will be sowing the seeds of Europe's destruction.

Det råder inget tvivel om att om vi bortser från detta så sår vi fröna till den europeiska modellens undergång.

There is no doubt that, if we fail to do this, we will be sowing the seeds of Europe' s destruction.

Den bär inom sig fröet till sin egen undergång.

It has within it the seeds of its own destruction.

Det enda jag kan säga är att om institutionerna inte röner mothugg så kommer de obönhörligen att gå mot sin undergång.

I can but point out to you that institutions without checks and balances are condemned to self-destruction.

En seger för terrorism innebär undergång för det fria samhället, och det är något vi varken får hjälpa eller understödja.

A victory for terrorism means the destruction of free society, and that is something we must neither aid nor abet.

undergång {utr.} (även: öde, fördärv, lott, ödet)

fate {substantiv}

undergång {utr.} (även: ruin, ruiner)

ruin {substantiv}

Vi känner alla till den, eftersom den drabbade grisuppfödare i flera europeiska länder hårt och ledde dem till undergång.

We all know about it, because it hit pig-breeders hard in several European countries, and drove them to ruin.

Makt åt vissa, underkuvande av andra. Vi drabbades av århundraden av krig, ofta med förstörelse och undergång som resultat.

We suffered centuries of war and even destruction and ruin on several occasions.

I realiteten är det så att massförstörelse kommer att medföra ekonomisk undergång för många av de små familjeföretag som är inblandade.

The reality is that mass destruction brings with it the prospect of financial ruin for many of the small family firms which are involved.

undergång {utr.} (även: fördärv)

perdition {substantiv}

Deras egna invånare har i stället dömts till undergång.

Instead, their own inhabitants have been condemned to perdition.

undergång {utr.}

doom {substantiv}

Din ryktbarhet går nämligen hand i hand med din undergång.

For your glory walks hand in hand with your doom.

Det skulle innebära en säker undergång för mina bönder, vilka i första hand producerar för mejeri- och köttsektorn.

For my farmers, who are mainly dairy and meat producers, it means certain doom.

Länge han har sett denna undergång.

Long has he foreseen this doom.

En avancerad ras av utomjordingar som studerade vårt solsystem långt bort hade med säkerhet kunnat förutspå jordens slutgiltiga undergång om sex miljarder år.

A race of advanced extraterrestrials watching our solar system from afar could confidently predict Earth's final doom in another six billion years.

- (PL) Fru förbundskansler! Först och främst vill jag uttrycka min tacksamhet för att ni har lyckats leda EU ur sitt tillstånd av tungsinthet, sitt sinne av undergång och dysterhet.

- (PL) Chancellor, first and foremost, I would like to express my gratitude for the fact that you have succeeded in leading Europe out of its state of melancholy, its sense of doom and gloom.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "undergång":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "undergång" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Mångfald är det som definierar den, inte en möjlig orsak till dess undergång.

Pluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.

Det här innebär inte världens undergång och absolut inte slutet på historien.

This is certainly not the end of the world and much less the end of History.

Ändå sade man i slutet av 1980-talet att det skulle vara detsamma som världens undergång.

At the end of the 1980s, however, we were told it would be the end of the world.

En talare hänvisade till en artikel som antydde att bananerna kommer att bli min undergång.

One speaker referred to an article which suggested that bananas might be my nemesis.

Historien visar att unioner som bygger på större medlemmars dominans är dömda till undergång.

History shows that unions based upon the dominance of larger members are doomed to fail.

Efter Titanics undergång inrättades sådana naturligtvis omedelbart.

Needless to say, after the sinking of the Titanic, such a system was introduced without delay.

Om du fortsätter att tänka så där kommer det att bli vår undergång.

If you stick to this line of thinking, it will be our downfall.

Så säg för Europas skull nej till dessa förhandlingar, annars går Europa mot sin undergång!

So, for Europe’s sake, say ‘no’ to these negotiations, or else Europe will be heading for the abyss!

Uteblivna tilläggsbetalningar från Europeiska unionen kommer att leda till deras undergång.

Without European Union funding these farms face collapse.

(IT) Herr talman! ”Det som en larv kallar världens undergång kallar hela världen en fjäril.”

(IT) Mr President, 'what a caterpillar calls the end of the world, the entire world calls a butterfly'.

Han kommer att öppna portalen till världens undergång.

He will open the portal...... and bring about the end of the world.

Vad förbereder du dig för, civilisationens undergång?

What are you preparing for, the end of civilization?

Låt oss emellertid genom att undvika denna undergång på detta sätt, också erkänna att det finns klokare råd.

However, let us, in avoiding that nemesis in this way, also recognise that wiser counsels exist.

Bland dessa värden finns en förvissning om att världen är dömd till undergång om vi inte fattar ett beslut genast.

Among those values is the certainty that the world is doomed if we do not take a decision right away.

Vi befinner oss i detta fantastiska energislukande palats och diskuterar det som kanske blir civilisationens undergång.

Here we are in this fantastic palace of energy use, debating what might be the end of civilisation.

Vi kommer alla att möta vår undergång i sinom tid.

We all have our nemeses in due course.

En kultur som gör anspråk på att vara ren och som stänger sina gränser för andra kulturer är en kultur dömd till undergång.

A culture which wants to be pure and which closes its borders to other cultures is a culture destined to perish.

Det är inte jordens undergång.

This is not the end of the world.

Det är inte världens undergång.

It's not the end of the world.

Man har gjort det från 1985 fram till 1999 och man kan fortsätta att göra det mellan år 2000 och 2019 eller till världens undergång.

This is what it did between 1985 and 1999, and it can continue to do so between 2000 and 2019, or for as long as it wishes.
 

Definition av ordet undergång på svenska

un`dergång {subst.}[undergången undergångar]
Orled: under--gång-en
1slutskede i förlopp som leder till (ngts) försvinnande eller förintelse särsk. i fråga om större el. sammansatt företeelse: Estonias undergång; det mångkulturella samhällets undergång i Bosnien
Bet. nyanser:
a)ofta om sammanbrott av hel kultur: undergångsstämning; undergångsvision; världens undergång; profetiorna om västerlandets undergång
b)i fråga om person: hennes undergång i narkotikaträsket
Hist.: sedan 1544
2gång(tunnel) under väg: en undergång under viadukten
Hist.: sedan 1897
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.