Definition

u-land
land som inte är ekonomiskt och industriellt utvecklat frä...

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-engelsk översättning av "U-land"

 

"U-land" engelsk översättning

Resultat: 1-11 av 11

U-land {substantiv}

U-land (utvecklingsland) {neut.} [förk.]

developing country (underdeveloped country) {substantiv}

Jag kan bara instämma med henne om att Jordanien visserligen inte är något traditionellt u-land, men att det ändå under lång tid inte uppmärksammades speciellt av Europeiska unionen.

I can only agree with her that whereas Jordan is not a developing country in the traditional sense, it has not really been the focus of the European Union's attention for some time.

u-land {substantiv}

u-land {neut.}

developing countries {substantiv}

u-land {neut.} (även: utvecklingsland)

third world country {substantiv}

Konstruktioner kollapsar och Sverige håller på att utvecklas till ett byggnadstekniskt u-land.

Structures collapse and Sweden are being developed into a construction technology third world country.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "U-land" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "U-land" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Låt oss inte blanda ihop dagens Ryssland med ett u-land vars ekonomiska svårigheter skulle avhjälpas med ett klassiskt finansiellt bistånd.

Let us not confuse the Russia of today with an emerging country whose financial difficulties can be alleviated with traditional financial aid.

Om du vill ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat land, måste du ansöka om ett nytt U2-intyg.

If you wish to export your unemployment benefits to another country, you need to apply for another U2 form.

Om du åker tillbaka till ditt bosättningsland ska du ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du senast arbetade.

If you go back to your country of residence, you will need to request a U1 form (former E 301 form) in the country where you last worked.

På vissa villkor kan du ta med dig dina arbetslöshetsförmåner till ett annat EU-land medan du söker arbete där (ansök om ett U2-intyg).

Under certain conditions, you can transfer your unemployment benefits to another EU country while looking for a job there (ask for a U2 form).

Om du återvänder till det land som betalar dina förmåner före slutdatumet i ditt U2-intyg, fortsätter du att få de arbetslöshetsförmåner som du har beviljats.

If you return to the country paying your benefits before the end of the period specified on your U2 form, you will continue to receive the unemployment benefits you have been granted.

Om du behöver bevis på tidigare anställningar och försäkringsperioder i andra länder kan du ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du arbetade förut.

If you need to certify your previous periods of employment and social security cover abroad, you may need to apply for a U1 form (former E 301 form) in the country where you worked before.
 

Definition av ordet u-land på svenska

u`-land {subst.}[u-landet u-länder; eg. kortform av] utvecklingsland
Orled: u--land-et
land som inte är ekonomiskt och industriellt utvecklat främst i Afrika, Asien och ev. Sydamerika; i mots. till i-land : u-landsbistånd
Bet. nyans: försvagat om land som är underutvecklat i visst avseende, ofta som kraftig överdrift: många anser att Sverige är ett u-land när det gäller matkultur
Hist.: sedan 1961
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet.