Svensk-engelsk översättning av "tillsammans"

SV tillsammans Engelsk översättning

tillsammans {adv.}
EN

SV tillsammans
volume_up
{adverb}

tillsammans (även: samtidigt, på samma gång, ihop, tillhopa)
Vi hamnar i den här krisen tillsammans och vi måste ta oss ur den tillsammans.
Together we ended up in this crisis and together we must overcome it.
Genom att arbeta tillsammans och agera tillsammans definierar vi vilka vi är.
By working together, by acting together, we define who we are.
Vi måste alltså lära oss att arbeta tillsammans, vi alla som levt tillsammans.
So we need to learn to work together, all of us who have lived together.

Synonymer (svenska) till "tillsammans":

tillsammans

Användningsexempel för "tillsammans" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishvara ute tillsammans
Swedishvara ute tillsammans med
Swedishvara ute tillsammans med
Swedishrymma tillsammans med
SwedishTillsammans med regionen har EU åtagit sig att lösa dessa strukturella problem.
With the region, it has committed itself to resolving those structural problems.
SwedishDen 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
That being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
SwedishDet är tillsammans med medborgarna, städerna och regionerna som vi bygger Europa.
The building of Europe will also involve the citizens, the towns and the regions.
SwedishDet hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.
I hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.
SwedishDetta bör göras tillsammans med de måttfulla delarna av de muslimska samhällena.
This has to be done in cooperation with the moderate elements of Muslim societies.
Swedish1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist ".
In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year '.
SwedishFörst vill jag ta en titt på vad vi verkligen har lyckats åstadkomma tillsammans.
I should first like to take stock of what we all have actually managed to achieve.
SwedishSå vi har ett gemensamt ansvar tillsammans med Europaparlamentet i den här frågan.
So we have a common responsibility with the European Parliament in this matter.
Swedish1996 tillsammans med tre andra kollegor, utropades han till " årets journalist" .
In 1996, with three other colleagues, he was proclaimed 'Journalist of the Year' .
SwedishOm FN ska bli effektivt måste organisationen arbeta tillsammans med alla medlemmar.
If the UN is to be effective it has to work collectively with all of its members.
SwedishDetta tillsammans gjorde samarbetet med EU svårt och tidsmässigt oerhört utdraget.
All this made cooperation with the EU difficult and incredibly time-consuming.
SwedishJag röstade emot utskottets förslag tillsammans med andra medlemmar i min grupp.
I voted against the committee proposal along with other members of my Group.
SwedishDet är nu tillsammans med dem som vi bör bedriva kampen för unionens framtid.
From now on the new entrants will fight alongside us for the future of the Union.
SwedishDärför gläder det oss att denna resolution skrivits av alla grupper tillsammans.
That is why we are glad that this motion has been drafted jointly by several groups.