Svensk-engelsk översättning av "texter"

SV texter Engelsk översättning

EN
EN

ENtext Svensk översättning

volume_up
text {substantiv}
SV

SV texter
volume_up
{pluralis}

texter
volume_up
texts {plur.}
Sådana anläggningar är helt nödvändiga för att dessa texter skall omsättas i praktiken.
Such facilities are absolutely essential for the implementation of these texts.
På ett juridiskt plan fördöms diskriminering i alla slags generella texter.
Legally speaking, there are general texts condemning discrimination everywhere.
Jacques Toubon har påpekat sambandet med andra internationella texter.
Mr Toubon has pointed out that this is in relation to other international texts.

Synonymer (svenska) till "text":

text
Swedish

Synonymer (engelska) till "text":

text

Användningsexempel för "texter" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDen andra punkt som jag vill ta upp är nödvändigheten av vetenskapliga texter.
The second point I would like to address is the need for scientific testing.
SwedishVi bör i framtiden se till att vi antar färre texter i första behandlingen.
We should make sure in future that we reach fewer first-reading agreements.
SwedishDet finns massor av texter om sysselsättningen men inga instrument för detta.
Much is said about employment, but no instruments are provided for it.
SwedishOm så är fallet, är rådet berett att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?
If so, is the Council prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?
SwedishSådana anläggningar är helt nödvändiga för att dessa texter skall omsättas i praktiken.
Port facilities designed to deal with discharges are part of this drive.
SwedishVi har sett alltför många förklarande texter som inte fått någon verkan.
We have seen too many declarations that were not followed up in practice.
SwedishProspekt om värdepapper är oftast ytterst långa, detaljerade texter.
Securities prospectuses are usually very long and contain a lot of detail.
SwedishDe föreslagna ändringsförslagen kommer bara att bli en parallell till eller överlappa dessa texter.
The proposed amendments would simply duplicate or encroach on these documents.
SwedishKommissionen rekommenderar att EU antar en rad texter om migration i maj och juni.
The Commission is recommending the adoption of many documents relating to migration in May and June.
SwedishDe är en logisk fortsättning på de texter vi antog förra året.
They are a logical continuation of the documents which we adopted last year.
SwedishOm så är fallet, är kommissionen beredd att framföra sin vämjelse över dessa texter till honom?
If so, is the Commission prepared to convey to him its revulsion at the words broadcast?
SwedishDessa texter som då skrevs under eller de som man bifallit har egentligen efterlevts dåligt.
The agreements that were signed then, or which were agreed to, have scarcely been observed.
SwedishMen för att lyckas behöver vi något annat än våra tal och våra texter.
To succeed, however, we will need more than speeches and documents.
SwedishParlamentet kommer att ha påverkat dessa texter i hög grad.
The European Parliament will have had a great influence on these documents.
SwedishAvslutningsvis behöver vi utöver teoretiska texter gå vidare med praktisk tillämpning av själva kärnan.
This announcement describes a framework strategy for future activities in this area.
SwedishMan kan glädjas åt de texter som parlamentet skall rösta om i dag och som går i rätt riktning:
We welcome the proposals on which Parliament voted today and which go in the right direction.
SwedishHur förtjänstfulla dessa texter än må vara anser jag att detta gäller för tanken bakom EIT.
Now, whatever the merits of the lyrics, I think that this applies to the thinking behind the EIT.
SwedishDet är inte ofta vi läser sådana texter här i parlamentet!
It is not often that we read documents such as these here in Parliament.
SwedishVarför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt "?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous '?
SwedishVarför kan man nu läsa texter där det byte som finns att erövra i Zaire beskrivs som " enormt" ?
Why can we now read reports which state that the spoils to be gained in Zaire are 'enormous' ?