Sammanfattning

tall {substantiv}
pine · pinetree · Scots pine · bristlecone pine

tall {adjektiv}
lång · hög · långa

utförlig information

Synonymer

tall: fura

tall: improbable · marvelous · marvellous

mer (6)

Definition

tall
ett träd med långa barr, gles, yvig krona och vanligen hö...

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-engelsk översättning av "tall"

 

"tall" engelsk översättning

Resultat: 1-19 av 19

tall {substantiv}

tall {utr.} (även: fura, furu, furuträ, pinje-)

pine {substantiv}

Tallskogar med vitmossa hör till livsmiljötypen ”Centraleuropeiska skogar med skotsk tall och lavar” (kod 91T0 i livsmiljödirektivet).

White cushion moss pine forests belong to the habitat type ‘Central European lichen pine forests’ (Habitats Directive Code 91T0).

Till exempel för carcinogeniteten hos Finlands industriellt mest betydelsefulla träslag, tall, gran och björk, finns det ännu inga vetenskapliga bevis.

For example, there is still no scientific evidence to suggest that there is any danger of cancer with Finland's main industrial timber types: pine, spruce, and birch.

Hittills i år har nära 200 stora tallar fällts på en 300 meter lång och tio meter bred remsa i ett område nära tunnelbanestationen.

This year around 200 tall pines have already been cut down in a 300 m‑by‑10 m strip near to the metro stop;

tall {utr.} (även: fura)

pinetree {substantiv}

tall {utr.} [bot.] (även: fura)

Scots pine {substantiv} [bot.]

tall (speciell sort) {utr.} [bot.]

bristlecone pine {substantiv} [bot.]

tall {adjektiv}

lång {adj.}

tall {adj.} (även: long-term, long, far)

Jag tar ändå och står upp, trots att jag är alldeles för lång för den här apparaten.

I shall stand up anyway, although I am far too tall for this device.

Har han inte lagt märke till att du är lång nog att nå nu?

Hasn't he noticed you're tall enough to reach now?

Hon är sexig, smal och lång, med en djup solbränna.

She's sexy, slim and tall, with a deep tan.

180 cm lång, tysk, mycket professionell.

Six feet tall, German, very professional.

Jag är bara en meter lång, skitstövel!

I'm 3- foot-fucking-tall, you asshole!

hög {adj.}

tall {adj.} (även: loud, lofty, high, great)

långa {adj.}

tall {adj.} (även: long)
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "tall":

Synonymer (engelska) till "tall":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "tall" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "tall" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Och låt det vara sista gången som du tallar på kylinställningarna!

Make damn sure you never touch the kooling system again, Sergey!

Ja, med en storväxt kvinna i Big och Tall-avdelningens provrum?

Yes, with a heavyset woman in the Big & Tall dressing room.

På huvuddelen av denna skogsmark - två tredjedelar - växer tall, som enbart används som byggnadsmaterial.

Most of that woodland ? two thirds ? is made up of pines, used only in construction.

För några dar sen var jag i Bigg och Tall-avdelningen.

A couple of days ago, I was in, uh, Women's Big & Tall.

Det är så trevligt att talla med din mamma.

It's so nice to talk to your mother.

Tack, Tall Oaks.

Thank you, Tall Oaks.

Tall Oaks?

Tall Oaks.

så kommer han att flyga sin väg - bort från er, bort härifrån och känna att ni alltid bör följa er själ. ”Luck has left [him] standing so tall.”

He will fly away - 'fly for you', out of this place, having felt that you should 'always believe in your soul'. 'Luck has left [him] standing so tall.'
 

Definition av ordet tall på svenska

tall {subst.}[tallen tallar]
Orled: tall-en
ett träd med långa barr, gles, yvig krona och vanligen hög, ofta nästan kal stam vars grovfibriga ved anv. till timmer, bräder, pappersmassa m.m. : tallbacke; tallskog; martall; åsen var beväxt med glesa tallar
Bet. nyans: om närbesläktade träd: tallsläktet; bergtall; contortatall; nevadatall
Hist.: sedan 1618; jfr fornsv. tälleskogher 'tallskog' och no. toll 'tall'; gammalt nordiskt trädnamn av ovisst urspr.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "tall" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.