Sammanfattning

stol {substantiv}
chair

utförlig information

Definition

stol
sittmöbel för en person med rygg och (fyra) ben ibl. med s...

Så här skriver du ett CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "stol"

 

"stol" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 100

stol {substantiv}

stol {utr.} (även: kateder, lärostol, professur)

chair {substantiv}

De intensiva diskussionerna om hälsa och säkerhet har styrts från hans stol.

The intensity of this discussion on health and safety has been led through that chair.

De satt i slutet av salens bortre ände och i salens mitt stod en stol.

They were sitting at the end of the hall and in the middle of the hall was a chair.

Är det samma kille som satte ett häftstift på sin lärares stol?

Is that the same kid that put the tack...... underneath his teacher's chair last year?

Vi har gett din dejt en ny rejäl stol, och vi bjuder på maten.

We've replaced your date's side with a new chair, a strong one, and the meal's on us.

Jag kunde fylla i skrivbord och stol och ta allt det övriga.

I could fill in the desk and chair and take everything else.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "stol" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "stol" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Ingen ledamot får rösta för någon annan ledamot från den andra ledamotens stol.

No Member can vote on behalf of another Member from the other Member's seat.

Jag är stol över att få presentera vinnaren...... av detta årets Sheridan stipendium:

And so I am proud to announce the winner...... of this year's Sheridan scholarship:

Vi kan inte riskera att stöta oss med dem genom att testa bälten gentemot stolar."

We can't risk alienating them by testing seatbelts relative to car seats."

Jag ska emellertid inte sticka under stol med att jag är mycket bekymrad i detta avseende.

I shall not hide the fact, however, that I am very concerned in this regard.

Så de använder bara dessa bänkar med säten, och fäster stolarna och säkerhetsbältet på den.

So they just have these bench seats, and they strap the car seat and the seatbelt onto it.

Jag skall dock inte sticka under stol med att det fortfarande finns problem på några områden.

I do not want to hide the fact, however, that there are still problems in a few areas.

Jag vill inte inför er sticka under stol med att den sociala dialogen har en lång väg att gå.

I will not hide from you that social dialogue has a long way to go.

Du satt många gånger i denna stol, herr president, och ledde parlamentets förhandlingar.

You sat many times in this seat, Mr President, and chaired the proceedings of our Parliament.

Jag skall heller inte sticka under stol med min personliga åsikt.

I make no attempt to conceal my own personal view on this matter.

Richard Corbetts gruppordförande sticker inte under stol med detta.

Mr Corbett's group chairman makes no secret of the fact.

Den absurda episod som omger stol nummer 751 och talmannens rösträtt har tydliggjort detta.

The absurd episode surrounding the 751st seat mandate and the President's voting rights made this clear.

Vattnet läckte in i kammarens undertak och en del av det rann ned på vissa ledamöters stolar och bord.

The water leaked into the suspended ceiling of the Chamber and some of it fell on Members'seats and desks.

Och personen som sitter på just din stol är också en lögare.

Also the person sitting in your very seats is a liar.

Fru Malmström! Låt mig gratulera er till er utnämning och er flytt från en stol till en annan.

Mrs Malmström, I would like to congratulate you on your election and your move from one bench to the other.

Det är för att, utan att lämna era stolar, kan ni simulera den smaken och säga uää innan ni testar den.

It's because, without leaving your armchair, you can simulate that flavor and say "yuck" before you make it.

Låt oss inte sticka under stol med att den sortens rättframma samtal är det enda språk som Ryssland förstår.

Let no bones be made about the fact that that sort of forthright talk is the only language Russia understands.

Han verkar ha fallit helt och hållet mellan dessa två stolar, och därför har det begåtts en verklig orättvisa.

He seems to have fallen completely between these two stools and therefore a real injustice has been done.

Samtidigt ska jag inte sticka under stol med att vägen framåt kommer att bli kämpig av flera olika anledningar.

Having said that, I will not hide from you that the road ahead will be tough for a number of reasons.

Det hade jag tänkt fråga den italienske ministern, men jag ser ingen på den stolen.

I had thought of putting the question to the Italian minister, but I cannot see anyone in the minister's place.

I enlighet med artikel 4.1 i arbetsordningen konstaterar parlamentet att hennes stol är vakant från detta datum.

Pursuant to Rule 4(1) of the Rules of Procedure, Parliament notes the vacancy of her seat from said date.
 

Definition av ordet stol på svenska

stol {subst.}[stolen stolar]
Orled: stol-en
1sittmöbel för en person med rygg och (fyra) ben ibl. med stoppad sits och/el. med armstöd; gjord i trä el. annat hårt material : fällstol; karmstol; köksstol; pinnstol; skrivbordsstol; det stod fyra stolar runt matbordet; dra ut stolen från bordet; ta fram några stolar till; en ranglig stol; han lutade sig bakåt i stolen; hon slängde kläderna över en stol
Bet. nyanser:
a)om mer fåtöljliknande sittmöbel <i sms.>: gungstol; korgstol; länstol; vilstol
b)om annat likn. föremål som man sitter på el. i <mest i sms.>: biktstol; bärstol; förarstol; rullstol; toalettstol; elektriska stolen stolliknande anordning för avrättning med elektricitet
c)allmännare om annan träkonstruktion: ribbstol; takstol; talarstol; vävstol
Idiom: inte sticka under stol med: inte dölja; sitta på två stolar ha två (eller flera) lojaliteter som kan komma i konflikt med varandra; sätta sig mellan två stolar inte inta en klar ståndpunkt i valet mellan flera möjligheter
Hist.: sedan 1536; fornsv. stol 'ställning; underlag; tron; ämbete'; gemens. germ. ord, trol. besl. med
2ämbete: biskopsstol; heliga stolen påvens ämbete
Bet. nyans: spec. professur: lärostol
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid (biskopsstol); 1935 (lärostol)
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

stojar · stöjder · stojlynissm · stök · stökar · stokastisk · stökig · stökigaste · stökigt · stökiometri · stol · stola · stolarna · stöld · stöldgods · stolle · stolleken · stollig · stollighet · stolon · stolpar

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.