Synonymer

sticka: avvika · bege · dra

stick: dra · sting

Definition

sticka
tunn vass flisa av trä

Så här skriver du ett CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "sticka"

 

"sticka" engelsk översättning

Resultat: 1-140 av 252

sticka {verb}

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: uppnå, åstadkomma, verka, fungera)

Jag vill inte sticka under stol med att förberedelserna har inneburit alldeles särskilda utmaningar, men vi har klarat av dem.

I will not hide the fact that the preparatory work has brought challenges of its own, but these have been overcome successfully.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: lyda, sköta, låta, gälla)

to run [ran|run] {vb}

De kommer inte att ta pengarna och sticka.

They will not run away with the money.

Måste sticka, men tack ändå.

I've gotta run, but thanks anyhow.

Jag måste sticka nu.

Look, I gotta run, you know.

Jag måste sticka nu.

I gotta run now.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: ta bort, åstadkomma, dra till sig, samlas)

I den här konjunkturen får vi därför inte sticka under stol med de sociala konsekvenser som kan tillstöta på grund av den finansiella instabiliteten.

At this juncture, therefore, we feel we should draw attention to the social consequences of financial instability.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: tåla, stoppa, sätta fast, fästa)

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’ s neck out for anyone these days.

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.

Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.

It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.

Vi kan inte bara förneka detta och sticka huvudet i sanden.

We cannot just deny that and stick our heads in the sand.

Vilken medlemsstat blir den första att sticka ut hakan?

Which Member State will be the first to stick its neck out?

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: skjuta fram, glida, låta glida, kana)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: smita, smyga, undgå, undkomma)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stöta, fiffla, fiffla med, spekulera)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: fängsla, avsluta, fälla, angripa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stöta, köra, borra, gräva)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: lämna, överge, dra från, sticka från)

to blow [blew|blown] {vb} [USA] [slang]

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: svida i, bita på, bränna på, fräta in i)

sticka [stack|har stuckit] {vb} [vard.] (även: överfalla, smita, hoppa, skutta)

tingling {gerun.}

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: sticka från, smita, hoppa, skutta)

to skip {vb}

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: förena, knyta samman, förenas, knytas samman)

För mig är det som att börja sticka på en vante och inte bli klar med mer än tummen.

In my opinion, it is like starting to knit a glove and not getting any further than the thumb.

Jag kan inte sticka eller koka sylt, men jag kan baka sockerkaka.

I can't knit or make plum jam, but I can bake a bloody victoria sponge.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: bränna, såra, röva, plågas)

Hon är oftast söt som honung, och hon kan sticka som ett bi när folk trampar på henne.

She is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.

Jag hoppas emellertid med tanke på det sting som likaså nämndes, att ni inte delar biets öde, för bina kan som bekant bara sticka en gång.

However I hope, with reference to the sting which was also mentioned, that you do not share the fate of the bee which, as you know, can only sting once.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: knipa, klämma, nypa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stöta, köra, borra, knuffa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: slå till, kila, begränsa, hålla hårt om)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: klappa i händerna, applådera, klappa händerna, stoppa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: sorla, rusa iväg, surra, dunsta)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: irritera, tråka, sticka hål på, sy)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: pirra)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: gå, ge sig i väg, tulta omkring, tulta)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: fladdra, flaxa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: slå, stöta, jabba)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: kila)

to scoot {vb}

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stickas)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: smita)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: tömma, jaga ut, köra ut, rensa ut)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: rusa iväg, dunsta, kila)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: dra åt helvete)

to fuck off {vb} [vulg.]

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: fly)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: skjuta ut, ge sig av, lägga ut)

sticka {substantiv}

sticka {utr.} (även: stång, klubba, kvist, käpp)

stick {substantiv}

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’ s neck out for anyone these days.

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.

Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.

It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.

Vi kan inte bara förneka detta och sticka huvudet i sanden.

We cannot just deny that and stick our heads in the sand.

Vilken medlemsstat blir den första att sticka ut hakan?

Which Member State will be the first to stick its neck out?

sticka {utr.} (även: barr, spruta, nål, virknål)

needle {substantiv}

sticka {utr.} (även: skärva, flisa)

splinter {substantiv}

sticka {utr.} [textil]

knitting needle {substantiv} [textil]

stick {substantiv}

stick {neut.} (även: besvär, stöt, jobb, anställning)

job {substantiv}

stick {neut.} (även: munsbit, snärt, del, grepp)

bite {substantiv}

Vad gäller det tycker jag att expertkommittén egentligen lämnar oss lite i sticket.

I think that the committee has really left us a bit in the lurch in regard to this.

stick {neut.} (även: spratt, påhitt, streck, knep)

trick {substantiv}

stick {neut.}

prick {substantiv}

stick {neut.} (även: gravyr, ingravering, inristning)

engraving {substantiv}

stick {neut.} (även: sting)

twinge {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "sticka":

Synonymer (svenska) till "stick":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "sticka" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "sticka" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!

So let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!

Statistiken visar på höga siffror och vi kan inte längre sticka huvudet i sanden.

That statistic speaks volumes; we cannot continue to bury our heads in the sand.

Att påstå motsatsen skulle vara detsamma som att sticka våra huvuden i sanden.

To state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.

Om du verkligen vill att rubriken ska sticka ut kan du överväga att ta med sökord.

If you really want your headline to stand out, consider including keywords.

Först av allt, det vet ni, så behöver en ledare mod att sticka ut och bli förlöjligad.

First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed.

Detta, herr ordförande, är vad det handlar om. Låt oss sticka hål på Duhamels ballong.

This was all it was, Mr President, that Mr Duhamel got so worked up about.

EU måste visa större mod, det måste visa lejonklon och inte sticka huvudet i sanden.

Europe must show greater courage, it must have the heart of a lion and not be a chicken.

Du är väl vara kvar när vi kommer tillbaks, om du inte planerat att sticka igen.

You'll be here when we get back, unless you plan on running off again.

Vi kan inte sticka huvudet i sanden och förneka det faktum att detta redan är en realitet.

We cannot bury our heads in the sand and deny the fact that this is already happening.

Jag ska emellertid inte sticka under stol med att jag är mycket bekymrad i detta avseende.

I shall not hide the fact, however, that I am very concerned in this regard.

Jag skall dock inte sticka under stol med att det fortfarande finns problem på några områden.

I do not want to hide the fact, however, that there are still problems in a few areas.

Jag vill inte inför er sticka under stol med att den sociala dialogen har en lång väg att gå.

I will not hide from you that social dialogue has a long way to go.

Vi borde emellertid inte alltid sticka ut ett anklagande finger mot andra.

But we should not always be pointing an accusing finger at others.

Det kommer att sticka oerhört i ögonen på många medborgare som i dag har det mycket svårt.

Many citizens who are currently going through hard times would find that difficult to swallow.

Ni fortsätter att sticka till oss tvåsidesreferat av hela förhandlingsrundor.

You continue to fob us off with two-page summaries of the results of whole negotiating rounds.

Jag skall heller inte sticka under stol med min personliga åsikt.

I make no attempt to conceal my own personal view on this matter.

Jag kan inte sticka eller koka sylt, men jag kan baka sockerkaka.

I can't knit or make plum jam, but I can bake a bloody victoria sponge.

Låt oss inte dölja dessa fakta. Låt oss inte agera som en struts och sticka huvudet i sanden.

Let us not hide these facts, let us not act like an ostrich, which buries its head in the sand.

Du kan bara inte sticka iväg Mitt i allt ihop och träffa brudar.

You can't go dashing off in the middle of the night with some girl.

Återigen har våra modiga utrikesministrar beslutat att sticka huvudet i sanden.

Once again, our courageous foreign affairs ministers have decided to put their heads in the sand.
 

Definition av ordet sticka på svenska

stick`a {subst.}[stickan stickor]
Orled: stick-an
tunn vass flisa av trä : hon har fått en sticka i fingret; spänta stickor; hon var smal som en sticka
Bet. nyanser:
a)om avlångt, mindre föremål tillverkat av trä, särsk. om tändsticka: känn efter med en sticka om sparrisen är mjuk
b)om avlångt föremål i annat material: räknesticka
c)särsk. redskap för stickning: strumpsticka
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. stikka; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. ; jfr även
stick`a {verb}[stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker]
Orled: stick-er
Subst.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
1trycka (vasst föremål) in i eller igenom (mjukt material): sticka sprutan i armen; sticka nålen genom tyget; sticka sig på knappnålen
Bet. nyanser:
a)genomborra (med vasst föremål) och hålla fast : sticka en sillbit på gaffeln
b)spec. (med partikeln ned) döda (ngn) med kniv el. likn. vapen: han stacks ned på öppen gata
c)överfört om irriterande el. smärtsam ljud-, lukt- el. smakförnimmelse; äv. abstrakt: solen stack i ögonen; ättikslukten stack i näsan; hans stickande blick; löneförmåner för vissa grupper som sticker i ögonen
d)bildligt: hans onda ord stack henne i själen
Idiom: (det kan vara) hugget som stucket: (det är) ingen skillnad; sticka sparris skära av sparrisväxtens jordskott
Konstr.: sticka ngt (i el. genom ngt), sticka sig (på ngt), sticka ngn el. ngt (med ngt)
Hist.: sedan 1541; i de flesta bet. ombildn. av ; i bet. 4 dock av lågty. stikken med samma bet.
2föra in i eller igenom (öppning) : stickkontakt; sticka handen i byxfickan; sticka plånboken i bakfickan; sticka fötterna i skorna; det var så kallt att han inte hade stuckit näsan utanför dörren på hela dagen; sticka ut huvudet genom fönstret
Bet. nyanser:
a)utvidgat om överförande av föremål genom likn. handling: han stack en krona i pojkens näve; hon stack till hunden en godbit då och då
b)överfört <med partikel>: får jag sticka emellan med en fråga
Idiom: inte sticka under stol med (ngt): inte dölja (ngt); sticka huvudet i busken/sanden undgå att befatta sig med problem genom att inte låtsas om det; sticka svansen mellan benen bli rädd och ge sig av
Konstr.: sticka (ngt) (i el. genom el. under ngt)
Hist.: sedan 1541
3(mest med partikel) tydligt framträda om spetsigt föremål : taxens nos stack fram bakom hörnet; taggarna stack ut åt alla håll; udden sticker ut i sjön
Konstr.: sticka (fram el. upp el. ut)
Hist.: sedan 1642
4ha visst djup om båt: segelbåten sticker 1,44
Konstr.: sticka ADVL
Hist.: sedan 1689
5ge sig av <vard.>: vi sticker till landet nu; jag sticker ut ett tag; sticka till fjällen under påsken; jag sticker över till grannen ett tag
Bet. nyans: spec. smita: han stack ifrån alltsammans; kom, vi sticker!
Konstr.: sticka (ADVL)
Hist.: sedan 1578
6spela ett högre kort (än) det dittills högsta i kortspel: sticka kungen med esset
Konstr.: sticka (ngt) (med ngt)
Hist.: sedan 1734
7tända (ngt): sticka eld på ladan; sticka staden i brand
Konstr.: sticka ngt ADVL
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid
8gravera (koppar- eller stålstick): sticka gravyrer
Konstr.: sticka ngt
Hist.: sedan 1653
9ge efter (på tross) e.d.: sticka på trossen
Konstr.: sticka (på ngt)
Hist.: sedan 1689
10skifta om färg el. färgad yta: färgen sticker i blått
Konstr.: sticka i ngt
Hist.: sedan 1691
stick`a {verb}[stickade stickat]
Orled: stick-ar
Subst.: stickande, stickning
sammanfläta maskor av garn till sammanhängande materialstycke med hjälp av stickor för framställning av klädesplagg e.d.; äv. med hjälp av spec. maskin : sitta och sticka framför TV-n
Bet. nyanser:
a)i konstr. med objekt tillverka (plagg) med garn och stickor: sticka en tröja; sticka raggsockor; en stickad mössa
b)i fråga om viss typ av brodering: sticka med guldtråd
Konstr.: sticka (ngt)
Hist.: sedan 1733; i ä. fornsv. i bet. 'brodera'; ombildn. av lågty. strikken eller ty. stricken med samma bet., med anslutning
 

Definition av ordet stick på svenska

stick adv.
i frasen stick i stäv 1 rakt emot om vind; 2 tvärt emot om åsikt, handlande e.d.
Hist.: sedan 1804; av lågty. stik i t.ex. stik up 'rakt upp'
stick {subst.}[sticket, plur. stick, best. plur. sticken]
Orled: stick-et
1(smärtsam upplevelse av) införande av ngt vasst i hud : getingstick; nålstick; syster gav honom ett stick i armen
Bet. nyans: överfört om annan plötslig smärta (äv. psykisk): hon kände ett stick i hjärttrakten; han kände ett stick av avund mot dem
Idiom: lämna (ngn) i sticket: överge (ngn) i fara eller svårighet
Hist.: sedan 1586; huvudsakligen av ty. Stich med samma bet.; nära besl. med ; idiomet lämna (ngn) i sticket (1602) efter ty. (einen) im Stich lassen
2(vanl. i sms.) gravyr: kopparstick; stålstick
Hist.: sedan 1872
3oönskat färginslag vid färgfotografering
Hist.: sedan 1904
4hemtaget spel i kortspel : att bjuda lillslam betyder att utfästa sig att spela hem tolv stick
Hist.: sedan 1734
5del av musikstycke som upprepas mellan verserna i jazzmusik e.d.
Hist.: sedan 1935
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det tysk-svenska lexikonet.