bab.la Language World Cup 2015

EO
VS
LT
Mi amas vin Aš tave myliu

Rösta på ditt favoritspråk!

Svensk-engelsk översättning av "sticka"

 

"sticka" engelsk översättning

Resultat: 1-137 av 250

sticka {verb}

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: uppnå, åstadkomma, verka, fungera)

Jag vill inte sticka under stol med att förberedelserna har inneburit alldeles särskilda utmaningar, men vi har klarat av dem.

I will not hide the fact that the preparatory work has brought challenges of its own, but these have been overcome successfully.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: lyda, sköta, låta, gälla)

to run [ran|run] {vb}

De kommer inte att ta pengarna och sticka.

They will not run away with the money.

Måste sticka, men tack ändå.

I've gotta run, but thanks anyhow.

Jag måste sticka nu.

Look, I gotta run, you know.

Jag måste sticka nu.

I gotta run now.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: ta bort, åstadkomma, dra till sig, samlas)

I den här konjunkturen får vi därför inte sticka under stol med de sociala konsekvenser som kan tillstöta på grund av den finansiella instabiliteten.

At this juncture, therefore, we feel we should draw attention to the social consequences of financial instability.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: tåla, stoppa, sätta fast, fästa)

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’ s neck out for anyone these days.

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.

Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.

It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.

Vi kan inte bara förneka detta och sticka huvudet i sanden.

We cannot just deny that and stick our heads in the sand.

Vilken medlemsstat blir den första att sticka ut hakan?

Which Member State will be the first to stick its neck out?

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: skjuta fram, glida, låta glida, kana)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: sticka från, smita, hoppa, skutta)

to skip {vb}
tingling {gerun.}

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stöta, fiffla, fiffla med, spekulera)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: fängsla, avsluta, fälla, angripa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: svida i, bita på, bränna på, fräta in i)

sticka [stack|har stuckit] {vb} [vard.] (även: överfalla, smita, hoppa, skutta)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: lämna, överge, dra från, sticka från)

to blow [blew|blown] {vb} [USA] [slang]

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: smita, smyga, undgå, undkomma)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stöta, köra, borra, gräva)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: bränna, såra, röva, plågas)

Hon är oftast söt som honung, och hon kan sticka som ett bi när folk trampar på henne.

She is as sweet as honey most of the time, and she can sting like a bee when people stand on her corns.

Jag hoppas emellertid med tanke på det sting som likaså nämndes, att ni inte delar biets öde, för bina kan som bekant bara sticka en gång.

However I hope, with reference to the sting which was also mentioned, that you do not share the fate of the bee which, as you know, can only sting once.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: förena, knyta samman, förenas, knytas samman)

För mig är det som att börja sticka på en vante och inte bli klar med mer än tummen.

In my opinion, it is like starting to knit a glove and not getting any further than the thumb.

Jag kan inte sticka eller koka sylt, men jag kan baka sockerkaka.

I can't knit or make plum jam, but I can bake a bloody victoria sponge.

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: sorla, rusa iväg, surra, dunsta)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stöta, köra, borra, knuffa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: knipa, klämma, nypa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: klappa i händerna, applådera, klappa händerna, stoppa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: slå till, kila, begränsa, hålla hårt om)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: irritera, tråka, sticka hål på, sy)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: slå, stöta, jabba)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: pirra)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: fladdra, flaxa)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: kila)

to scoot {vb}

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: gå, ge sig i väg, tulta omkring, tulta)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: stickas)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: dra åt helvete)

to fuck off {vb} [vulg.]

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: rusa iväg, dunsta, kila)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: skjuta ut, ge sig av, lägga ut)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: tömma, jaga ut, köra ut, rensa ut)

sticka [stack|har stuckit] {vb} (även: smita)

sticka {substantiv}

sticka {utr.} (även: stång, klubba, stift, bit)

stick {substantiv}

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’ s neck out for anyone these days.

Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.

There is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.

Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.

It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.

Vi kan inte bara förneka detta och sticka huvudet i sanden.

We cannot just deny that and stick our heads in the sand.

Vilken medlemsstat blir den första att sticka ut hakan?

Which Member State will be the first to stick its neck out?

sticka {utr.} (även: barr, virknål, spruta, grammofonnål)

needle {substantiv}

sticka {substantiv} (även: flisa, skärva)

splinter {substantiv}

sticka {utr.} [textil]

knitting needle {substantiv} [textil]

stick {substantiv}

stick {neut.} (även: stöt, besvär, jobb, anställning)

job {substantiv}

stick {substantiv} (även: påhitt, knep, list, egenhet)

trick {substantiv}

stick {neut.} (även: del, munsbit, snärt, grepp)

bite {substantiv}

Vad gäller det tycker jag att expertkommittén egentligen lämnar oss lite i sticket.

I think that the committee has really left us a bit in the lurch in regard to this.

stick {substantiv} (även: pitt, task)

prick {substantiv}

stick {neut.} (även: gravyr, ingravering, inristning)

engraving {substantiv}

stick {neut.} (även: sting)

twinge {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "sticka":

Synonymer (svenska) till "stick":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "sticka" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "sticka" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!

So let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!

Statistiken visar på höga siffror och vi kan inte längre sticka huvudet i sanden.

That statistic speaks volumes; we cannot continue to bury our heads in the sand.

Att påstå motsatsen skulle vara detsamma som att sticka våra huvuden i sanden.

To state the contrary would be tantamount to sticking our heads in the sand.

Om du verkligen vill att rubriken ska sticka ut kan du överväga att ta med sökord.

If you really want your headline to stand out, consider including keywords.

Först av allt, det vet ni, så behöver en ledare mod att sticka ut och bli förlöjligad.

First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed.

Detta, herr ordförande, är vad det handlar om. Låt oss sticka hål på Duhamels ballong.

This was all it was, Mr President, that Mr Duhamel got so worked up about.

EU måste visa större mod, det måste visa lejonklon och inte sticka huvudet i sanden.

Europe must show greater courage, it must have the heart of a lion and not be a chicken.

Du är väl vara kvar när vi kommer tillbaks, om du inte planerat att sticka igen.

You'll be here when we get back, unless you plan on running off again.

Vi kan inte sticka huvudet i sanden och förneka det faktum att detta redan är en realitet.

We cannot bury our heads in the sand and deny the fact that this is already happening.

Jag ska emellertid inte sticka under stol med att jag är mycket bekymrad i detta avseende.

I shall not hide the fact, however, that I am very concerned in this regard.

Jag skall dock inte sticka under stol med att det fortfarande finns problem på några områden.

I do not want to hide the fact, however, that there are still problems in a few areas.

Jag vill inte inför er sticka under stol med att den sociala dialogen har en lång väg att gå.

I will not hide from you that social dialogue has a long way to go.

Vi borde emellertid inte alltid sticka ut ett anklagande finger mot andra.

But we should not always be pointing an accusing finger at others.

Det kommer att sticka oerhört i ögonen på många medborgare som i dag har det mycket svårt.

Many citizens who are currently going through hard times would find that difficult to swallow.

Ni fortsätter att sticka till oss tvåsidesreferat av hela förhandlingsrundor.

You continue to fob us off with two-page summaries of the results of whole negotiating rounds.

Jag skall heller inte sticka under stol med min personliga åsikt.

I make no attempt to conceal my own personal view on this matter.

Jag kan inte sticka eller koka sylt, men jag kan baka sockerkaka.

I can't knit or make plum jam, but I can bake a bloody victoria sponge.

Låt oss inte dölja dessa fakta. Låt oss inte agera som en struts och sticka huvudet i sanden.

Let us not hide these facts, let us not act like an ostrich, which buries its head in the sand.

Du kan bara inte sticka iväg Mitt i allt ihop och träffa brudar.

You can't go dashing off in the middle of the night with some girl.

Återigen har våra modiga utrikesministrar beslutat att sticka huvudet i sanden.

Once again, our courageous foreign affairs ministers have decided to put their heads in the sand.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: filmdragerad, tunt axelband, ärm med slits, blodplättar, delbetalning

Snarlika ord

Mer i det tysk-svenska lexikonet.