Svensk-engelsk översättning av "skuldebrev"

SV skuldebrev Engelsk översättning

skuldebrev {neut.}

SV skuldebrev
play_circle_outline
{neutrum}

  1. allmänt
  2. ekonomi
  3. finans

1. allmänt

skuldebrev (även: revers)
skuldebrev
play_circle_outline
IOU {substantiv} [vard.] [förk.] (i owe you)

2. ekonomi

skuldebrev (även: obligation)
play_circle_outline
debenture {substantiv} [ekon.]

3. finans

skuldebrev
play_circle_outline
debt instrument {substantiv} [finans]
skuldebrev

Synonymer (svenska) till "skuldebrev":

skuldebrev
Swedish

Användningsexempel för "skuldebrev" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen jag finner ändå att skuldebrev är ett alltför stängt instrument.
However, I do think that the bill of exchange is too strict an instrument.
SwedishEndast vad gäller punkten om skuldebrev, ändringsförslag 18, ställer jag mig alltjämt frågande.
I still have questions but only with regard to the bill of exchange, Amendment No 18.
SwedishNär musiken nu stannat upp vill ingen behålla paketet eftersom det bara är en bunt skuldebrev.
But when the music finally stopped, no one wanted to be holding this parcel, which was just a bundle of bad debts.
SwedishJag vet att man i en av våra medlemsstater använder skuldebrev som ett medel för att motarbeta extravaganta betalningar.
I am aware that the bill of exchange is used in one of our Member States as a means to counter excessive payments.
SwedishKänner kommissionen, åtminstone delvis, till vilka banker som innehar skuldebrev från medlemsstater i euroområdet som uppgår till över fem miljarder euro?
Can the Commission state — to the best of its knowledge — which banks currently hold government debt issued by eurozone member countries to a value of more than EUR 5 billion?