bab.la Language World Cup 2015

HE
VS
BG
אני אוהבת אותך Любя Ви

Rösta på ditt favoritspråk!

Svensk-engelsk översättning av "skola"

 

"skola" engelsk översättning

Resultat: 1-41 av 187

skola {substantiv}

skola {utr.} (även: samskola, fakultet, lärosäte., skolbyggnad)

school {substantiv}

Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.

She went home for parents ' evenings arranged at the school attended by her boys.

Så vi gav alla pengar till han...... för att komma ner och studera på våran skola.

So we raised all this money for him...... to come here and study at our school.

Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.

She went home for parents' evenings arranged at the school attended by her boys.

Utbildning är inte bara skola; det är ett riktat system för livslångt lärande.

Education is not just school, it is a targeted system of lifelong learning.

I ett av slumkvarteren där besökte jag en skola med 1 690 elever och 22 lärare.

In one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.

skola {utr.} (även: högskola, institut, collegebyggnad, kollegium)

college {substantiv}

Jag vore mycket tacksam om denna skola kunde lokaliseras i gränsområdet mellan EU och kandidatländerna, kanske i östra Bayern.

I should be very grateful if this College could be located in the border area between the EU and the candidate countries, for example in East Bavaria.

Även nationella diplomater borde vara förpliktade att följa kurser vid en sådan skola, så att de vet hur de gemensamt skall agera i europeiska sammanhang.

The national diplomats should also be required to attend courses at a college of this kind, so that they understand how to take joint action at European level.

Kommissionen har till exempel öppnat sitt första skola för EU-historia utanför Europa i Addis Abeba, där vi har anordnat ett arbetsmöte mellan kommissionen och Afrikanska unionen.

For example, the Commission has opened its first EU history college outside Europe in Addis Ababa, where we held a working meeting with the Commission of the African Union.

Vi röstade i förrgår om betänkandet av Galeote Quecedo om den gemensamma diplomatin som slutligen begränsats till ett betänkande om en framtida skola för den gemensamma diplomatin.

Yesterday we voted for the Galeote Quecedo report on a common Community diplomacy, which in the end was reduced to a report on a future college of common diplomacy.

Om denna skola bör tjäna till något är det naturligtvis att skapa en gemensam diplomatkår, enligt en process som bara är alltför tydlig, så som den skisseras i betänkandet av Galeote.

The only reason for this college's existence is to create a common diplomatic service and to do so in a completely transparent way, as outlined in the Galeote Quecedo report.

skola {utr.}

chaplain {substantiv}

skola (för barn mellan 9 och 12 år) {utr.} [utb.]

grammar school {substantiv} [utb.] [USA]

skola (för barn över 11 år) {utr.} (även: läroverk)

grammar school {substantiv} [GBR]

skola {verb}

to school (train or educate) {vb}

Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.

She went home for parents ' evenings arranged at the school attended by her boys.

Så vi gav alla pengar till han...... för att komma ner och studera på våran skola.

So we raised all this money for him...... to come here and study at our school.

Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.

She went home for parents' evenings arranged at the school attended by her boys.

Utbildning är inte bara skola; det är ett riktat system för livslångt lärande.

Education is not just school, it is a targeted system of lifelong learning.

I ett av slumkvarteren där besökte jag en skola med 1 690 elever och 22 lärare.

In one of the slums there I visited a school which has 1 690 students and 22 teachers.

skola [skulle|har skolat] {vb} (även: må, ska, skall)

Som bekant inleddes EG: s subventioner av mjölkdistributionen till skolorna 1977.

In 1999, however, the Commission felt that it should put a stop to this programme.

På detta sätt borde skolorna i Europa på frivillig grund förklaras vara drogfria zoner.

So schools in Europe should be declared drug-free zones on a voluntary basis.

Jag undrar om vi bör överföra en del av medlen till överfulla skolor på andra platser.

I wonder if we should transfer some of the cash to overcrowded schools in other places.

Vi tycker att det finns många andra bra skolor som också bör beaktas.

We think there are many other good schools that should be taken into consideration.

Det skulle vara fritt tillgängligt för alla skolor, utbildningsanstalter och bibliotek i EU.

Open access should be given to all EU schools, colleges and libraries.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "skola":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "skola" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "skola" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Drabbade är framför allt ungerska skolor i den tvåspråkiga delen av landet.

Teachers and head teachers are being dismissed for what are clearly political reasons.

Det ger dock inte bara extra arbete utan kan även innebära ett berikande för skolan.

This not only means extra work, however; it can also mean an enrichment for education.

Vi måste äntligen få framgång med att skola om den afghanska polisen och rättsväsendet.

We must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.

Att pedagoger inom skolan ska samarbeta med varandra är ingenting nytt.

The editorial staff will support those who want to publish their texts in Venue.

Man bygger vägar, skolor och sjukhus, och många av dem är redan i bruk.

I would like to congratulate Mrs Bonino for her team ’ s excellent work so far.

RB: Jag var dyslektiker och hade ingen som helst förståelse för skolan.

RB: I was dyslexic. ~~~ I had no understanding of schoolwork whatsoever.

Så min lärare fick mig att plugga hårdare när jag brukade strunta i skolan.

OK, my science teacher got me studying because I was a goofball that didn't want to study.

Vilket är ganska underligt, eftersom det är skolan, på sätt och vis.

But there was something psychological happening there that was just a little bit different.

Genomsnittet inom EU för offentliga utgifter till skolorna ligger på 4,94 procent av BNP.

In his report, Mr Graça Moura deals very well with these questions.

De måste få hjälp att fortsätta sina liv, gå i skola och göra en ny start.

They must be helped to go about their lives, to pursue an education and to make a fresh start.

Jag tror att det kommer att bilda skola för framtida diskussioner om försiktighetsprincipen.

I believe it will set the trend for future discussions concerning the precautionary principle.

Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, skall I och göra dem ".

'In everything, do to others what you would have them do to you. '

Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, skall I och göra dem" .

'In everything, do to others what you would have them do to you.'

Flertalet av offren var barn och ungdomar och praktiskt taget inga skolor har lämnats oskadade.

Let us please hope that the earthquake can focus minds on cooperation and dialogue.

Går det att föreställa sig en liknande process som händer inom all världens skolor?

Now, is it possible to imagine a similar process to this, happening to global education overall?

Det ger tillräckligt utrymme för djupinvesteringar i skola, forskning och utveckling och hälsovård.

That offers ample scope for in-depth investment in education, R & D and healthcare.

Det ger tillräckligt utrymme för djupinvesteringar i skola, forskning och utveckling och hälsovård.

That offers ample scope for in-depth investment in education, R&D and healthcare.

Sedan 1950-talet har svenska skolor serverat mjölk och skolmat till eleverna.

They have been able to do this without subsidies from the EU.

Har den turkiska regeringen lovat att låta den teologiska skolan i Chalkis återuppta sin verksamhet?

We saw a few days ago during the elections in Kosovo that the Serb minority was absent.

Varje barn som misslyckas uttrycker sitt missmod i skolan, men också i samhället.

Any child who is failing is expressing his unease in the educational institution, but also in society.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: blodplättar, delbetalning, delbetalning, yrkeskår, yrkesgrupp

Snarlika ord

skohorn · skohylla · skoj · skoja · skojade · skojare · skojeri · skojfrisk · skojig · sköka · skola · skolämne · skolan · skolår · skoläst · skolastik · skolastisk · skolavgift · skolavslutning · skolbänk · skolbetyg

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.