Definition

självrisk
del av skadekostnad som försäkringstagare själv betalar

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Svensk-engelsk översättning av "självrisk"

 

"självrisk" engelsk översättning

Resultat: 1-7 av 7

självrisk {substantiv}

självrisk {utr.}

deductible {substantiv} [USA]
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "självrisk" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det finns här allvarliga invändningar, särskilt mot ändringsförslag 4, bortfallet av självrisken, och ändringsförslag 5, förlängningen av preskriptionstiden till 20 år.

We have very grave reservations, especially concerning Amendment No 4, which drops the retention provision, and Amendment No 5, which extends the expiry date to 20 years.

Den enda punkt de danska socialdemokraterna inte kan stödja är förslaget om att medlemsstaternas möjligheter till att införa självrisk eller begränsningar i ansvaret tas bort.

The only point which the Danish Social Democrats are unable to support is the proposal to remove the scope for Member States to introduce thresholds or limits for liability.

Om de reser på semester och vid avresan upptäcker att de tappat kortet och anmäler det tre veckor senare, är kortinnehavarens självrisk fortfarande begränsad till 150 euro.

If they go away on holiday, discover on setting out that they have lost their card, and report it three weeks later, the cardholder’s liability will still be limited to EUR 150.

Då tänker jag på de problem som flera gånger har nämnts med bevisbördan, utvecklingsrisker, men även åsidosättandet av självrisken.

I am thinking of the problems of the burden of proof, a question that has been addressed by a number of speakers, of the development risk and also of abolishing the limit on liability.

Det är hög tid att en besvärsprocedur vid EGdomstolen inleds mot den obligatoriska bonus-malus-skalan, obligatorisk självrisk, förbudet för räntebärande sjukförsäkringar och annat.

It is time a case was brought before the European Court against the mandatory bonus/malus scale, the mandatory no-claim discount, the outlawing of interest-bearing sight accounts and other things.

Det är hög tid att en besvärsprocedur vid EGdomstolen inleds mot den obligatoriska bonus-malus-skalan, obligatorisk självrisk, förbudet för räntebärande sjukförsäkringar och annat.

It is time a case was brought before the European Court against the mandatory bonus/ malus scale, the mandatory no-claim discount, the outlawing of interest-bearing sight accounts and other things.
 

Definition av ordet självrisk på svenska

själ`vrisk {subst.}[självrisken självrisker]
Orled: själv--risk-en
del av skadekostnad som försäkringstagare själv betalar: hög självrisk; 1000 kronor i självrisk
Hist.: sedan 1923
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.