Sammanfattning

Vårt team har meddelats att en översättning av "samma linje" saknas.

Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Svensk-engelsk översättning av "samma linje"

Översättning

"samma linje" engelsk översättning

Föreslå att denna översättning läggs till i lexikonet. Vi kommer att göra vårt bästa för att lägga till översättningen inom 24 timmar.
Om du letar efter en översättning av en hel mening eller fras kan du ställa en fråga i vårt forum.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "samma linje" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "samma linje" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Förenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.

The simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.

Om vi är vaksamma och fortsätter på samma linje kan vi återvinna folkets förtroende.

If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.

Vi diskuterade tidigare i veckan Sainjonbetänkandet som följer samma linje.

Earlier this week, we debated the Sainjon report which is along the same lines.

Initiativbetänkandet av Ieke van den Burg och Daniel Dăianu följer samma linje.

The own-initiative report by Ieke van den Burg and Daniel Dăianu takes the same line.

Detsamma gäller för e-regeringskonferensen, som fortsatte på samma linje.

The same was true with the e-government conference. We proceed along those lines.

Kommissionen, de flesta medlemsstaterna och även Förenta staterna har valt samma linje.

The Commission, most Member States, and also the USA, have taken the same line.

I det här förslaget föreslås något som följer samma linje, och som vi ivrigt bör stödja.

This motion proposes something along similar lines and we should ardently support it.

För första gången är parlamentet på samma linje som rådet i dessa frågor.

For the first time, Parliament is on an equal footing with the Council on these matters.

Därför vill jag uppmuntra kommissionen att fortsätta enligt samma linje.

I would therefore like to encourage you to continue along these lines.

Jag hoppas att ledamöterna i presidiet kommer att gå på samma linje.

I hope that the Members of the Bureau will follow me in this matter.

Detta är grunden för vårt arbete och vi kommer att fortsätta enligt samma linje i framtiden.

This is the basis we are working on and we will continue to do so in the future.

Herr Maystadt! Jag är övertygad om att vi måste fortsätta på samma linje.

Mr Maystadt, I am convinced that we must continue along these lines.

Vi har följt samma linje för Europeiska byrån för sjöfartssäkerhet.

We took the same line on these and other points with the European Maritime Safety Agency.

Jag har lagt fram några fler till omröstningen i morgon, som följer samma linje.

I have tabled some more for the vote tomorrow, along similar lines.

Vi är nöjda med detta och vi kommer att stödja samma linje i morgon.

We are happy with this and we will support this same line tomorrow.

Kommissionen verkar i stort sett vilja ha samma linje som vi föreslår.

The Commission seems to be set on much the same line as we propose.

Det måste garanteras att rådet går på samma linje som parlamentet.

Care must be taken to ensure that the Council complies with Parliament's modus operandi.

Det måste garanteras att rådet går på samma linje som parlamentet.

Care must be taken to ensure that the Council complies with Parliament' s modus operandi.

Vi kommer inte att vara eniga i alla dessa frågor, men vi följer åtminstone ungefär samma linje.

We will not agree on all those areas, but at least we are working along similar lines.

Jag är glad att kunna konstatera att vi på alla viktiga punkter följer i stort sett samma linje.

I am happy to note that on all key issues we very much follow the same line.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "samma linje" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.